English to Kannada Meaning :: fall

ಕೆಡವು, ಬೀಳಿಸುಬೀಳುಸ೦ಭವಿಸು
Fall :
ಬೀಳುತ್ತವೆ
- ಬೀಳುತ್ತವೆಬೀಳುವಜಲಪಾತದ
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the season when the leaves fall from the trees(2) a sudden drop from an upright position(3) the lapse of mankind into sinfulness because of the sin of Adam and Eve(4) a downward slope or bend(5) a lapse into sin; a loss of innocence or of chastity(6) a sudden decline in strength or number or importance(7) a movement downward(8) the act of surrendering (usually under agreed conditions(9) the time of day immediately following sunset(10) when a wrestler's shoulders are forced to the mat(11) a free and rapid descent by the force of gravity(12) a sudden sharp decrease in some quantity
Verb(1) descend in free fall under the influence of gravity(2) move downward and lower, but not necessarily all the way(3) pass suddenly and passively into a state of body or mind(4) come under, be classified or included(5) fall from clouds(6) suffer defeat, failure, or ruin(7) die, as in battle or in a hunt(8) touch or seem as if touching visually or audibly(9) be captured(10) occur at a specified time or place(11) decrease in size, extent, or range(12) yield to temptation or sin(13) lose office or power(14) to be given by assignment or distribution(15) move in a specified direction(16) be due

Show Examples
(+)

(1) After the decline and fall of the Roman Empire it fell to the monasteries of Europe to preserve and pass on learning.(2) the fall of a dictator(3) she had a fall(4) The decline and fall of a mere meritocrat in a world of privilege is the theme of this novel.(5) at the corner of the massif this fall is interrupted by other heights of considerable stature(6) the house looked as if it were going to fall down at any moment(7) in October came the first thin fall of snow(8) It was the beginning of a string of battles that would culminate in the fall of Berlin nearly 3 years later.(9) you must not fall into this common error(10) However, when water level is high, the falls combine to form one gigantic fall .(11) She took her hand and with no support, purposely fell into him, causing him to fall backwards.(12) there's a sharp fall to the west here(13) Summer is the season when the promises of fall , winter and spring come due.(14) After the fall of the city, the fate of Namangani and his men is unknown.(15) a big fall in unemployment(16) the fall of communism
Related Words
Synonyms
Noun
1. tumble ::
ಟಂಬಲ್
2. decline ::
ಅವನತಿ
3. downfall ::
ಅವನತಿಗೆ
4. surrender ::
ಶರಣಾಗತಿಯ
5. descent ::
ಮೂಲದ
6. sin ::
ಪಾಪದ
7. waterfall ::
ಜಲಪಾತ
8. autumn ::
ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ
10. capitulation ::
ಕರಾರುನಾಮೆ
11. drop ::
ಡ್ರಾಪ್
12. pin ::
ಪಿನ್
Verb
13. drop ::
ಡ್ರಾಪ್
14. topple over ::
ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸು
15. subside ::
ಕಡಿಮೆಯಾದಲ್ಲಿ
16. decrease ::
ಕಡಿಮೆ
17. decline ::
ಅವನತಿ
18. die ::
ಸಾಯುವ
19. surrender to ::
ಶರಣಾಗತಿ
20. occur ::
ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ
21. come ::
ಬಂದು
22. become ::
ಆಗಲು
24. return ::
ರಿಟರ್ನ್
26. fall down ::
ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ
27. hang ::
ಹ್ಯಾಂಗ್
28. descend ::
ಇಳಿಯಲು
29. accrue ::
ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು
30. go down ::
ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ
31. light ::
ಬೆಳಕಿನ
32. lessen ::
ಕಡಿಮೆ
33. strike ::
ಮುಷ್ಕರ
Antonyms
1. rise ::
ಏರಿಕೆ
Different Forms
fall, falling, falls
English to Kannada Dictionary: fall

Meaning and definitions of fall, translation in Kannada language for fall with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fall in Kannada and in English language.

Tags for the entry "fall"

What fall means in Kannada, fall meaning in Kannada, fall definition, examples and pronunciation of fall in Kannada language.

English to Kannada Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Strain
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ವೀಸ್, ನರ್ತನ, ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಕೊಕ್ಕೆ, ಪದರ, ಪುಲ್, ಒತ್ತಡ, ಸೆಳೆಯಲು, ದೂರದ, ಲಕ್ಷಣ, ನೋವು, ತೊಂದರೆ, ಆಯಾಸ, ಪ್ರಯತ್ನ, ಗೊಂದಲದ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, , ಪರಿಣಾಮ, ಬಂತು, ಆಕ್ರೋಶ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಮೋಸದಾಟ, ಶೋಧನೆ, ಕುಲದ, ಮನೆ, ಬುಡಕಟ್ಟು, ವಂಶಾವಳಿಯ, ಕುಟುಂಬ, ತೆರಿಗೆ, ಉಜ್ಜುವ, ಉಳುವುದು, ಕೃಷಿ, ಆಕರ್ಷಿಸುವ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಚಿತ್ರ, ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಹರವು, ಶಕ್ತಿ, ಒತ್ತಾಯದಸ್ಕ್ವೀಸ್, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮುದ್ದಾಡು, ಕೊಕ್ಕೆ, ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಅಪ್ಪಿಕೊ, ಜರಡಿ, ಶೋಧಿತ, ಒಸರು, ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಟಗ್, ಏರಿಕೆಯ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್, ಶಕ್ತಿ, ಕಂದು, ಲೆಕ್ಕ, ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತದಾದರಿಂದ, ಸೀ, ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಒತ್ತಿ, ಅದುಮು, ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು, ಹಿಡಿತ, ಒತ್ತಡ, ಫಿಲ್ಟರ್, ಆಕ್ರೋಶ, , ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು, ಸಂಕಟಕೊಡು, ಸಂಪೂರ್ಣ, ಕರಗುತ್ತವೆ, ಬಹಿರಂಗ, ಪ್ರಕಟಿಸಲು, ಪುಟ್, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು, ತರಿದುಹಾಕು, ಒತ್ತಾಯ, ಜಾರಿಗೆ
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.