English to Kannada Meaning :: punch

ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುದ್ದ, ರಂಧ್ರಮಾಡು, ಹಾಸ್ಯಗಾರ, ವಿದೂಷಕ
Punch :
ಪಂಚ್
- ಪಂಚ್ಪಂಚ್ಗುದ್ದಾಳಿಗಿಂತಹೊಡೆತಗಳಗುದ್ದುವ
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) (boxing(2) an iced mixed drink usually containing alcohol and prepared for multiple servings; normally served in a punch bowl(3) a tool for making holes or indentations
Verb(1) deliver a quick blow to(2) drive forcibly as if by a punch(3) make a hole into or between, as for ease of separation

Show Examples
(+)

(1) Paint a metal-edged vellum gift tag (available at crafts stores) green, and punch a small hole on both ends of the tag.(2) Yes, I think the reason I did not have it there, I think a hole punch has obscured the paragraph number.(3) Megawati shouted to her supporters while demonstrating how to punch ballot papers for her party's number and logo of a bull with a white nose at a soccer field in the town of Gianyar.(4) Here, stiff strips of paper have been tinted a dull green or brown by a chlorophyll wash and perforated with a hole punch .(5) She also complained that some of the staff were poorly trained and described the butler as a buffoon who was only good for mixing a fruit and rum punch .(6) To score, you kick or punch the ball over the bar for one point or in the net for three points. search news(7) Waiters in white coats serve you rum punch : trade winds trickle through the trees; and the scent of jasmine fills the air.(8) Critics raved about the power and sledgehammer punch of the book.(9) It demonstrates that this tiny work can take such magnification and still pack a visual punch .(10) Both music tracks are outstanding, with only the boost of the amplifier giving it an extra punch .(11) Change of scale and a riot of color gave this collage an extraordinary punch and visual appeal.(12) Carefully punch a small hole at each mark for your hanging string.(13) In the instructions it said, go to the right and punch the hole to the right.(14) I made a semi alcoholic punch with loads of fruit and ice. Yummy and a few beers for the boys.(15) I have my stapler fully locked and loaded and strapped to my ankle I have the hole punch for emergencies.(16) Fruit punch and mince pies will be served in the interval of the Methodist Church performance.
Related Words
Synonyms
Noun
1. blow ::
ಬ್ಲೋ
2. vigor ::
ಸತ್ವ
3. clout ::
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
Verb
5. hit ::
ಹಿಟ್
6. make a hole in ::
ರಂಧ್ರವನ್ನು
7. perforate ::
ರಂಧ್ರ
8. plug ::
ಪ್ಲಗ್
Different Forms
punch, punched, puncher, punchers, punches, punching, punchy
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

Oh, you\'re gonna punch
the rabbits to death?

Oh, you're gonna PUNCH the rabbits to death?

Game of Thrones Season 3, Episode 6


MRS. WOLOWITZ: I\'ll bring them up with Hawaiian Punch! "' alt="MRS. WOLOWITZ: I\'ll bring them up with Hawaiian Punch! " style="width:100%">

MRS. WOLOWITZ: I'll bring them up with Hawaiian Punch!

The Big Bang Theory Season 4, Episode 1


PENNY: <i>Previously on</i>
The Big Bang Theory2
00:00:000:00:04,255 --> 00:00:06,758
I guess I\'m still wondering
if Emily and I are right for each oth3
00:00:000:00:07,342 --> 00:00:09,844
Does this have to do with that girl
you had coffee wi4
00:00:100:00:10,178 --> 00:00:13,765
You mean the strong, sexy angel
I can\'t stop thinking about? Who can s5
00:00:100:00:15,809 --> 00:00:18,311
I need to come up with a big idea
to make some mon6
00:00:100:00:18,478 --> 00:00:20,689
- There\'s no reason you can\'t.
- That\'s easy for you to s7
00:00:200:00:20,855 --> 00:00:23,149
You and Sheldon already came up
with your superfluid helium mod8
00:00:200:00:23,316 --> 00:00:25,944
That\'s just research,
we\'re never gonna make any money from 9
00:00:200:00:26,111 --> 00:00:29,781
Forget helium. The real superfluid
is the fruit punch in this m10
00:00:300:00:31,282 --> 00:00:34,369
Reminds me of my daddy\'s
secret don\'t-tell-mama jui11
00:00:300:00:36,788 --> 00:00:40,125
Maybe that\'s an idea.
Guidance systems for drunk peop12
00:00:400:00:40,291 --> 00:00:42,127
They have that, it\'s called Ub13
00:00:400:00:43,420 --> 00:00:46,047
Hey, in your super-cooled
helium experimen14
00:00:400:00:46,214 --> 00:00:48,299
did you create quantum vortic15
00:00:400:00:48,466 --> 00:00:50,593
- Yeah, why?
- Well, if you made a guidance syst16
00:00:500:00:50,760 --> 00:00:53,096
couldn\'t you use those vortices
as a gyrosco17
00:00:500:00:54,514 --> 00:00:55,557
Never thought about th18
00:00:500:00:55,724 --> 00:00:58,977
And since it\'s in a quantum state,
it would maintain an infinite persisten19
00:00:500:00:59,144 --> 00:01:01,980
Groundbreaking revelations,
tropical drinks, tell20
00:01:000:01:02,147 --> 00:01:05,066
this isn\'t like the best episode
of <i>Sex and the City.<21
00:01:100:01:12,323 --> 00:01:15,201
Okay, I gotta ask.
Why are you wearing a bow t22
00:01:100:01:15,660 --> 00:01:17,912
Well, I\'ve never applied
for a patent befo23
00:01:100:01:18,079 --> 00:01:19,873
I wanted to make a good impressi24
00:01:200:01:21,207 --> 00:01:23,418
Is the impression
that your first name is Pee-w25
00:01:28,339 --> 00:01:32,010
Yeah, well, you\'re an eng00:01:28,339 --> 00:01:32,010
26
00:01:35,472 --> 00:01:37,056
Come on in, fellas.

PENNY: Previously on The Big Bang Theory2 00:00:000:00:04,255 --> 00:00:06,758 I guess I'm still wondering if Emily and I are right for each oth3 00:00:000:00:07,342 --> 00:00:09,844 Does this have to do with that girl you had coffee wi4 00:00:100:00:10,178 --> 00:00:13,765 You mean the strong, sexy angel I can't stop thinking about? Who can s5 00:00:100:00:15,809 --> 00:00:18,311 I need to come up with a big idea to make some mon6 00:00:100:00:18,478 --> 00:00:20,689 - There's no reason you can't. - That's easy for you to s7 00:00:200:00:20,855 --> 00:00:23,149 You and Sheldon already came up with your superfluid helium mod8 00:00:200:00:23,316 --> 00:00:25,944 That's just research, we're never gonna make any money from 9 00:00:200:00:26,111 --> 00:00:29,781 Forget helium. The real superfluid is the fruit PUNCH in this m10 00:00:300:00:31,282 --> 00:00:34,369 Reminds me of my daddy's secret don't-tell-mama jui11 00:00:300:00:36,788 --> 00:00:40,125 Maybe that's an idea. Guidance systems for drunk peop12 00:00:400:00:40,291 --> 00:00:42,127 They have that, it's called Ub13 00:00:400:00:43,420 --> 00:00:46,047 Hey, in your super-cooled helium experimen14 00:00:400:00:46,214 --> 00:00:48,299 did you create quantum vortic15 00:00:400:00:48,466 --> 00:00:50,593 - Yeah, why? - Well, if you made a guidance syst16 00:00:500:00:50,760 --> 00:00:53,096 couldn't you use those vortices as a gyrosco17 00:00:500:00:54,514 --> 00:00:55,557 Never thought about th18 00:00:500:00:55,724 --> 00:00:58,977 And since it's in a quantum state, it would maintain an infinite persisten19 00:00:500:00:59,144 --> 00:01:01,980 Groundbreaking revelations, tropical drinks, tell20 00:01:000:01:02,147 --> 00:01:05,066 this isn't like the best episode of Sex and the City.<21 00:01:100:01:12,323 --> 00:01:15,201 Okay, I gotta ask. Why are you wearing a bow t22 00:01:100:01:15,660 --> 00:01:17,912 Well, I've never applied for a patent befo23 00:01:100:01:18,079 --> 00:01:19,873 I wanted to make a good impressi24 00:01:200:01:21,207 --> 00:01:23,418 Is the impression that your first name is Pee-w25 00:01:28,339 --> 00:01:32,010 Yeah, well, you're an eng00:01:28,339 --> 00:01:32,010 26 00:01:35,472 --> 00:01:37,056 Come on in, fellas.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 18


You\'re gonna put alcohol in the punch?

You're gonna put alcohol in the PUNCH?

The Big Bang Theory Season 8, Episode 8


Of course I did, Arturito, to punch you\\Nsmelling of \

Of course I did, Arturito, to PUNCH you
smelling of "Eau of fuck yourself."

Money Heist Season 1, Episode 10


English to Kannada Dictionary: punch

Meaning and definitions of punch, translation in Kannada language for punch with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of punch in Kannada and in English language.

Tags for the entry "punch"

What punch means in Kannada, punch meaning in Kannada, punch definition, examples and pronunciation of punch in Kannada language.

English to Kannada Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Grief
ದುಃಖ, ಕತ್ತಲೆ, ಖೇದ, ವಿಷಣ್ಣತೆಯ, ಖಿನ್ನತೆ, ಹದಿಹರೆಯದ, ಪ್ರತಿಕೂಲ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಸ್, ಸಂಕಟ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ನೋವು, ವಿಷಾದ, ಅಳು, ದೋಷಾರೋಪ, ರೋಗ, ಅತೃಪ್ತಿ, ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ, ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ, ಮಾದಕ, ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನ, ಚೆದುರುವಿಕೆ, ವಿಪತ್ತನ್ನು, , ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಸೂಯೆ, ಹಗರಣ, ದೂಷಣೆ, ನೋಯುತ್ತಿರುವ, ವ್ಯಥೆ, ಸಂಚಾರ, ಶಿಸ್ತು, ಶಾಖ, ತಾಪಮಾನ, ಬೇಗೆ, ಸರಿಸಮ, ಬೆಂಕಿ, ಬ್ಲೋ, ನಾಕ್, ಗಾಯ, ಆಘಾತ, ಹಿಂಸೆಯೆಂದು, ರೂ, ಚಿಂತೆ, ಆತಂಕ, ಕಾಳಜಿ, ಕನಿಕರ
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.