English to Kannada Meaning :: striking

ಹೊಡೆತ, ಏಟು, ಪೆಟ್ಟು
Striking :
ಗಮನಾರ್ಹ
- ಗಮನಾರ್ಹnonstrikingಆಕರ್ಷಕವಾಗಿstrikings
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the physical coming together of two or more things(2) the act of contacting one thing with another
Verb(1) deliver a sharp blow, as with the hand, fist, or weapon(2) have an emotional or cognitive impact upon(3) hit against; come into sudden contact with(4) make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target(5) indicate (a certain time(6) affect or afflict suddenly, usually adversely(7) stop work in order to press demands(8) touch or seem as if touching visually or audibly(9) attain(10) produce by manipulating keys or strings of musical instruments(11) cause to form (an electric arc(12) find unexpectedly(13) produce by ignition or a blow(14) remove by erasing or crossing out or as if by drawing a line(15) cause to experience suddenly(16) drive something violently into a location
Adjective(1) sensational in appearance or thrilling in effect(2) having a quality that thrusts itself into attention

Show Examples
(+)

(1) To Kassovitz's credit, it's a visually striking picture and the locations - high in the mountainous Chamonix region - are spectacular.(2) He is also according to the many girls that go to my school an excellent catch because of his striking good looks.(3) In this light, one may be surprised by some striking similarities between Islam and its two local forerunners.(4) The lads' ground striking has improved 100% since the start of the league.(5) The striking employees are demanding the payment of outstanding wages.(6) Sack every striking employee forthwith and replace them all with expats.(7) His striking of the ball is excellent for a relative novice and his enthusiasm for the game seems to energize those around him.(8) The man was about her age, with striking Mediterranean good looks.(9) He was like Tom Cruise or Brad Pitt - in terms of their classic, striking , masculine good looks.(10) Pet quickly jabbed once he got into striking distance to catch Collis off guard.(11) She developed an unorthodox swing, but her putting ability and powerful striking of the ball made her a fearsome opponent.(12) The striking doctors picketed the health ministry in Colombo.(13) His long-range striking from dead balls was impressive in the first half and no less so into the wind after the break.(14) She was a striking young woman - beautiful, cheerful, confident, proud and remarkably outgoing.(15) In addition, the striking workers are demanding that more ticket takers be contracted.(16) The school division has employed scabs to replace the striking workers.
Related Words
(1) strike ::
ಮುಷ್ಕರ
Synonyms
Adjective
1. noticeable ::
ಗಮನಾರ್ಹ
2. impressive ::
ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ
3. stunning ::
ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
4. dramatic ::
ನಾಟಕೀಯ
5. salient ::
ಪ್ರಧಾನ
Noun
6. contact ::
ಸಂಪರ್ಕ
7. hit ::
ಹಿಟ್
Verb
8. hit ::
ಹಿಟ್
9. bang ::
ಬ್ಯಾಂಗ್
10. crash into ::
ಕುಸಿತಕ್ಕೆ
11. ignite ::
ಬೆಂಕಿಹೊತ್ತಿಸಬಲ್ಲದು
12. attack ::
ದಾಳಿ
13. affect ::
ಪರಿಣಾಮ
14. achieve ::
ಸಾಧಿಸಲು
16. assume ::
ಊಹಿಸುತ್ತವೆ
17. discover ::
ಅನ್ವೇಷಿಸಲು
18. occur to ::
ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ
19. seem to ::
ತೋರುತ್ತದೆ
20. take industrial action ::
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
21. lower ::
ಕಡಿಮೆ
22. go ::
ಹೋಗಿ
23. coin ::
ನಾಣ್ಯ
24. chance upon ::
ಮೇಲೆ ಅವಕಾಶ
25. come to ::
ಬಂದು
26. strickle ::
strickle
27. impress ::
ಈಕೆಯನ್ನು
28. walk out ::
ಹೊರನಡೆ
29. fall ::
ಬೀಳುತ್ತವೆ
30. expunge ::
ಮಾಡು
31. take ::
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
Antonyms
1. inconspicuous ::
ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
2. unobtrusive ::
ಒಡ್ಡದ
Different Forms
nonstriking, striking, strikingly, strikings
English to Kannada Dictionary: striking

Meaning and definitions of striking, translation in Kannada language for striking with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of striking in Kannada and in English language.

Tags for the entry "striking"

What striking means in Kannada, striking meaning in Kannada, striking definition, examples and pronunciation of striking in Kannada language.

English to Kannada Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Ground
ನೆಲದ, ಭೂಮಿ, ಸ್ಥಾನ, ಸೈಟ್, ಸ್ಥಳ, ಸ್ಥಿತಿ, ಮೈದಾನದೊಳಕ್ಕೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಹಜವಾಗಿ, ಮೂರ್, ಭೂಮಿಯ, ಮಣ್ಣಿನ, ಬೇಸ್, ಧೂಳು, ವಿನ್ಯಾಸ, ಎಕರೆ, ಆಧಾರದ, ಅಡಿಪಾಯ, ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್, ಅತ್ಯವಶ್ಯ, ಪ್ರದೇಶ, ರಭಸದಿಂದ, ವಿಶ್ವದ, ಹಂತ, ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಆರೋಹಿಸುವಾಗ, , ಮೇಲ್ಮೈ, ಕೆಳಗೆ ವಿಶ್ವದ, ವಾಸಿಸುವ, ಮಾರ್ಗ, ಕಣದಲ್ಲಿ, ನಡೆಯಲು, ಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ಗೋಳದ, ನಾಟಕ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ರಾಜ್ಯದ, ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಮಾನದಂಡ, ನಿರ್ಣಯ, ಗ್ರೌಟ್, ಚರಟ, ಡ್ರೆಗ್ಸ್, ಕೆಸರು, ಸಗಣಿ, ಕಲ್ಮಶಗಳು, ಕೆಳಗೆ, ಗೋಡೆಯ, ಹಾನಿ, ತೊಡೆದು ಹಾಕುವುದು, ಉರುಳಿಸುವಿಕೆಯ, ವಿನಾಶ, ನಾಶ, ಬಳಕೆಯಾದ, ಪುಡಿಮಾಡಿದ, ಥಳಿಸಿದರು, ನಿರಾಶೆ, ಗಾಯಗೊಂಡ, ವಿಧಿಸಿತು
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.