English to Kannada Meaning :: retard

ವಿಲಂಬ ಮಾಡು, ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸು
Retard :
ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
- ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆನಿಧಾನಮರೆವಿನಮಂದಕವುಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿತು
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a person of subnormal intelligence
Verb(1) cause to move more slowly or operate at a slower rate(2) be delayed(3) slow the growth or development of(4) lose velocity; move more slowly

Show Examples
(+)

(1) But the coconut oil roast also leaves a layer of fat or oil on the outside surface of the nut to retard moisture migration and sogginess of the nut while the ice cream product is in the freezer case.(2) A new gas-based fire-protection system has also been installed, which reduces the level of oxygen in the room to retard a fire.(3) Restrictive legislation could retard the development of technology and slow the growth of electronic commerce.(4) Iron deficiency can retard mental development and impair physical growth in children and adolescents and often leads to anemia, which is a deficiency of red blood cells.(5) More important, the backlash against genetically modified foods is fading as new studies ease fears about the health and environmental effects of such crops, though serious obstacles still retard their potential abroad.(6) Introducing wildlife preserves and adding 100,000 trees to retard the ongoing erosion, this project will also address water and flood management, along with urban planning.(7) Such gatekeeping makes no sense for genes expressed in fetal development or childhood, but genetic constructs that retard the onset of aging or protect us from adult cancers might come into play later in life.(8) Social scientists have been examining ways to increase community support for local agriculture and local foods and to retard the loss of agricultural space and renew our connection with the local agro-food system.(9) It is shown that there is a direct relationship between spring retardment (Ôò¼┬¬) and the neap to spring ratio.(10) Iodine deficiency is the most common preventable causes of mental retardation among the children and miscarriage among pregnant women.(11) Another side effect of fear is that it absolutely retards the flow of information inside a company.(12) Generally, any stress condition that retards plant growth may increase prussic acid levels in plants.(13) However, other factors such as weak business confidence may be retarding investment at this time.(14) Contractors are also encouraged to use evaporation retarders when weather conditions could cause excessive water evaporation from the slab.(15) Also, since air retarders and vapor diffusion retarders serve different functions and have distinct characteristics, it may be more practical to install them as separate systems.(16) In addition, diuretics can be effective in retarding osteoporosis in postmenopausal patients.
Related Words
(1) retard ::
ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
Synonyms
Verb
1. delay ::
ವಿಳಂಬ
3. slow up ::
ಅಪ್ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು
4. hold back ::
ತಡೆಹಿಡಿದು
7. postpone ::
ಮುಂದೂಡುವಂತೆ
8. put back ::
ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ
9. detain ::
ವಿಚಾರಿಸುವ
10. decelerate ::
ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು
11. hinder ::
ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು
12. hamper ::
ಅಡೆತಡೆ
13. obstruct ::
ತಡೆಯೊಡ್ಡಲು
14. inhibit ::
ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ
15. impede ::
ಅಡ್ಡಿಮಾಡುವ
16. check ::
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
17. restrain ::
ನಿಗ್ರಹಿಸಲು
18. restrict ::
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು
19. trammel ::
ಟ್ರಾಮೆಲ್
20. stay ::
ಉಳಿಯಲು
Noun
21. moron ::
ಪೆದ್ದ
22. cretin ::
ಕುರೂಪಿದಡ್ಡ
23. imbecile ::
ದಡ್ಡ
24. idiot ::
ಈಡಿಯಟ್
25. changeling ::
ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿದ
26. half-wit ::
ಮಂಕ
Antonyms
1. accelerate ::
ವೇಗವನ್ನು
2. hasten ::
ಅವಸರವಾಗಿ
3. hurry ::
ಯದ್ವಾತದ್ವಾ
4. quicken ::
ಚೈತನ್ಯ ಪಡಿಸು
5. rush ::
ವಿಪರೀತ
Different Forms
retard, retardant, retardants, retarded, retarder, retarders, retarding, retards
English to Kannada Dictionary: retard

Meaning and definitions of retard, translation in Kannada language for retard with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of retard in Kannada and in English language.

Tags for the entry "retard"

What retard means in Kannada, retard meaning in Kannada, retard definition, examples and pronunciation of retard in Kannada language.

English to Kannada Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Proof
ಸಾಕ್ಷಿ, ಪುರಾವೆ, ಪ್ರಮಾಣಿತ, ಪುರಾವೆಯನ್ನು, ವಾರಂಟ್, ದಾಖಲೆ, ಪ್ರಯೋಗ, ಟೆಸ್ಟ್, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಬೀತಾಯಿತು, ಪರಿಶೀಲನೆ, , ದೃಢೀಕರಿಸುವಂತೆ, ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ, ಅಪ್ರವೇಶತೆ, ಬಿಗಿತ, ವಾದ, ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಹಾರ, ಮರಣದಂಡನೆ, ಮೂಲದ, ಘನತೆ, ಪ್ರಭಾವ, ವಿದ್ಯುತ್, ಗೌರವ, ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್, ಅಳೆಯಲು, ಸತ್ಯಭದ್ರತೆಗೆ, ಅವೇಧನೀಯ, ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ, ಪುರಾವೆ, , ತೂರಲಾಗದ, ಅಜೇಯ, ಗೆಲ್ಲಲಾಗದ, ಅದಮ್ಯ
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.