English to Kannada Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Erratic
ಅನಿಶ್ಚಿತ, ದೈವಾಧೀನ, ಅನಿಯಮಿತ, ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ, ಅಭದ್ರ, ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ, ಅಸಂತುಷ್ಟ, ಹಾಸ್ಯಮಯ, ವಿಚಿತ್ರ, ಅಸಹಜವಾದ, ವಿಲಕ್ಷಣ, ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ, ಅಸ್ಥಿರ, ಒತ್ತಡದ, ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ, ಮುರಿಮುರಿ ಅಲೆಯ, ಸಂಚಾರಿ, ಹಬ್ಬುವ, ವಿಜಾತಿಯ, , ಪ್ರಯಾಣ, ಗ್ರಹಗಳ, ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ನೀತಿಭ್ರಷ್ಠನೆಂದು
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.