English to Kannada Meaning of base - ಬೇಸ್


Base :
ಬೇಸ್

ಆಧಾರದ, ಬೇಸ್, ಅಡಿಪಾಯ, ನೆಲದ, ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್, ಅತ್ಯವಶ್ಯ, ಕೆಳಗೆ, ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ಲೇನ್, ಕೆಳಗಿರುವ, ಹಾಸಿಗೆ, ಮೇಲ್ಮೈ, ಭೂಮಿ, ಮಣ್ಣಿನ, ಕೆಳ ಭಾಗ, ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿರುವ, ಕ್ಷಾರ, ಅಗಸ, ವರಿಸೆ, ಮೊದಲಲ್ಲಿ, ಪೋರ್ಟ್, ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ, ನಗರದ, ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಪದವನ್ನು, ಶ್ರೇಣಿಯ, ಕೆಲಸ, ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು, ಮೂಲಭೂತ, ಮೂಲ ಉಪ್ಪು, ಅಂಗಡಿ, ರೆಪರ್ಟರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿವಾಸ, ಮೂಲದ, ವಸಂತ, ಕಾರಂಜಿ, ಮಾಟ, ರಾಡಿಕ್ಸ್, ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಕಾರಣ, ಉದ್ದೇಶವು, ಸಲುವಾಗಿ, ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಕ್ರಾಚ್, ಡೆಕ್, ಬೇರು, ಪಾದ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಉಪಕ್ರಮದ, ಆರಂಭ

ಕೀಳು, ಬೇಸ್, ಒರಟಾದ, ಹೇಯ, ಗತ, ಗುಟ್ಟಾದ, ಕೆಟ್ಟ, ಕಡಿಮೆ, ಬೆಲೆ, ಅರ್ಥ, ದಾಸ್ಯ-ಮನೋಭಾವದ, ಖಂಡಿಸು, ಕ್ಷುಲ್ಲಕ, ಸಣ್ಣ, ಚಿಕಣಿ, ಸೂಕ್ತ, ಆಘಾತಕಾರಿ, ಕಳಂಕಿತ, ಘೋರ, ಡ್ಯಾಮ್, ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಅತಿದೀನಾವಸ್ಥೆಯ, ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜೀವನ, ಹತಾಶ, ಕನಿಷ್ಠ, ಕನಿಷ್ಟ, ಕೊರತೆಯಿರುವ, ಕೊಳಕಾದ, ದರಿದ್ರ, ಅಜ್ಞಾನ, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ, ಅಶ್ಲೀಲ, ದುಷ್ಟ, ಜಿಪುಣತನದ, ಇತರೆ, ಭ್ರಷ್ಟತೆ, ಅಗೌರವ, ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ, ಕೆಡಿಸುವ, ಅವಮಾನಕರ, ಹೊಲಸಾದ, ಭಂಡ, ಅಧಮ, ಕ್ಷುದ್ರ, ಅನುಪಯುಕ್ತ, ಸಾಮಾನ್ಯ, ನೈಸರ್ಗಿಕ, ದೈಹಿಕ, ಬಾಸ್ಟರ್ಡ್, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ, ತಪ್ಪು, ನಿಂದ್ಯ, ಹಾದರಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ, ಕಳೆದ, ಅಂತಿಮ, ತೀವ್ರ, ಜೂನಿಯರ್, ಅಧೀನ, ತಗ್ಗಿದ, ಅನೈತಿಕ, ಅತ್ಯಲ್ಪ, ನಿಕೃಷ್ಟ, ತುಚ್ಛ, ಗೊಂದಲಮಯ, ಕೊಳಕು, ಫೌಲ್, ಹೊಲಸು, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲ, ಕಿರಿಯ, ಪುಟ್, ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಒಳಗೆ ಹಾಕು, ಸೆಟ್, ಸ್ಥಾನ, ಕಂಡು, ರೂಪ, ಸಂಘಟಿಸಲು, ಆರಂಭಿಸಲು, ಪರಿಚಯಿಸಲು, ಒಳಗೆ ತಾ, ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ, ಎಣಿಕೆ, ಹಿಂಜ್, ರೆಸಾರ್ಟ್, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅರ್ಜಿ, ಆರಂಭ

ಬೇಸ್ಆಧಾರಿತಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿವೆbaselybasenessಬೇಸ್ಬೇಸಿಂಗ್
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of base in English
Noun(1) installation from which a military force initiates operations(2) lowest support of a structure(3) a place that the runner must touch before scoring(4) the bottom or lowest part(5) (anatomy(6) a lower limit(7) the fundamental assumptions from which something is begun or developed or calculated or explained(8) a support or foundation(9) a phosphoric ester of a nucleoside; the basic structural unit of nucleic acids (DNA or RNA(10) any of various water-soluble compounds capable of turning litmus blue and reacting with an acid to form a salt and water(11) the bottom side of a geometric figure from which the altitude can be constructed(12) the most important or necessary part of something(13) (numeration system(14) the place where you are stationed and from which missions start and end(15) a terrorist network intensely opposed to the United States that dispenses money and logistical support and training to a wide variety of radical Islamic terrorist groups; has cells in more than 50 countries(16) (linguistics
Verb(1) use as a basis for; found on(2) situate as a center of operations(3) use (purified cocaine
Adjective(1) serving as or forming a base(2) of low birth or station (`base' is archaic in this sense, or lowly(3) (used of metals(4) not adhering to ethical or moral principles(5) having or showing an ignoble lack of honor or morality(6) illegitimate(7) debased; not genuine
Examples of base in English
(1) In contrast a man must be specially trained not to trample - their base instinct is to cause harm.(2) After that, a base triangulation is performed.(3) Well, his firm had a base on the Old Kent Road under the name London Easylink, and its prime contract was route 185 from Lewisham.(4) The meaning of human life would be reduced to the physical, base animal instincts, trapped within the contours of the body.(5) uses existing data as the base for the study(6) he headed back to base(7) There is considerable overlap between the supporter base of both teams; picking out the away fans was an impossible task.(8) Whether you choose water or solvent base , your next choice is going to be liquid or semi-paste.(9) Make crumb base by rubbing biscuits and butter together.(10) a shoot is produced at the base of the stem(11) Installing ourselves in Gunn's Village, which was to be our base for the next three weeks, we made some less welcome acquaintances.(12) her make-up artist works with base, eye make-up, and lipstick(13) He says the name of the mall was inspired by the locality of the site, which rests at the base of the Roodekrans Ridge.(14) People are motivated to have children by the need for an economic base .(15) This glimmer of hope is welcome indeed for York as Thrall has been an important part of York's broad economic base .(16) Now the company's second act depends on how fast Micromarketing can diversify its client base .
Related Phrases of base
(1) base on ::
ಆಧರಿಸಿರಬಹುದು
(2) base form ::
ಮೂಲ ರೂಪ
(3) knowledge base ::
ಜ್ಞಾನದ ತಳಹದಿ
(4) customer base ::
ಗ್ರಾಹಕ ಬೇಸ್
(5) the base ::
ಮೂಲ, ಅಡಿಪಾಯ, ತಳ
(6) military base ::
ಮಿಲಿಟರಿ
(7) base metal ::
ಬೇಸ್ ಲೋಹದ
(8) base station ::
ಕೇಂದ್ರ
(9) home base ::
ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ
(10) base camp ::
ಮೂಲ ಶಿಬಿರ
Synonyms
Adjective
1. sordid ::
ಜಿಪುಣತನದ
2. basal ::
ತಳದ
4. baseborn ::
ಹಾದರಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ
5. immoral ::
ಅನೈತಿಕ
Noun
6. foundation ::
ಅಡಿಪಾಯ
7. basis ::
ಆಧಾರದ
8. headquarters ::
ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ
9. nucleotide ::
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್
10. stem ::
ಕಾಂಡದ
11. home ::
ಮನೆ
12. pedestal ::
ಪೀಠದ
13. floor ::
ನೆಲದ
14. base of operations ::
ಮೂಲ ಕಾರ್ಯ
15. bag ::
ಚೀಲ
16. radix ::
ರಾಡಿಕ್ಸ್
17. infrastructure ::
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
18. alkali ::
ಕ್ಷಾರ
Verb
19. found ::
ಕಂಡು
20. locate ::
ಪತ್ತೆ
21. establish ::
ಸ್ಥಾಪಿಸಲು
Antonyms
1. head ::
ತಲೆಯ
2. top ::
ಟಾಪ್
3. vertex ::
ಶೃಂಗದ
Different Forms
base, based, baseless, basely, baseness, basing
Word Example from TV Shows
The trigger is at the base
of that flagpole.

The trigger is at the BASE of that flagpole.

Westworld Season 2, Episode 3

And now they're cavorting
at the base of my hair follicles

And now they're cavorting at the BASE of my hair follicles

The Big Bang Theory Season 5, Episode 2

- Leslie, you are way off base here.
- Now, hang on, Leonard.

- Leslie, you are way off BASE here. - Now, hang on, Leonard.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 3

Caved her head in
with the base of a Waring blender.

Caved her head in with the BASE of a Waring blender.

Breaking Bad Season 3, Episode 12

We're way past second base.
Right, Howard?

We're way past second BASE. Right, Howard?

The Big Bang Theory Season 3, Episode 12

English to Kannada Dictionary: base

Meaning and definitions of base, translation in Kannada language for base with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of base in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'base'

What base means in Kannada, base meaning in Kannada, base definition, examples and pronunciation of base in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History