English to Kannada Meaning of bound - ಬೌಂಡ್


Bound :
ಬೌಂಡ್

ಮಿತಿ, ಮಿತಿಯ, ಗಡಿ, ಲೈನ್, ಬೌಂಡ್, ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ, ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸ್ಥಾನ, ಕ್ಷೇತ್ರ, ನೆಗೆಯುವುದನ್ನು, ಕೇಪರ್, ಅಧಿಕ, ಚಹದ, ಪರಿಧಿಯಿಂದ, ಸುತ್ತಲಿನ, ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ

ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು, ಮಿತಿ, ಬೌಂಡ್, ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಟೆಥರ್, ಸುತ್ತುವರೆಯುತ್ತವೆ, ಕಾಲವನ್ನು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು, ನಾಗಿ, ಆಡಳಿತ, ಹತೋಟಿಗೆ, ಬಿಂಬಿಸಲು, ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ, ಒಳಗೊಳ್ಳಲು, ಸರೌಂಡ್, ಒಳಕ್ಕೆ, ಗೋಳದ, ಎನ್ವಿರಾನ್, LeapFrog, ಪರಿಮಿತವಾಗಿರುವ, ಎಗರು, ಅಧಿಕ

ಬೌಂಡ್, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟ, ಮುಚ್ಚಿ, ವಿಧೇಯನಾಗಿ, ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಷಯದ, ಜಾಡುಹಿಡಿಯಬಲ್ಲದ್ದಾಗಿ, ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬಿಗಿದ, ಕಡ್ಡಾಯ, ಅಗತ್ಯ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ, ಬದ್ದ, ಸಂಯೋಜನೆ, ಆತುರದಿಂದ

ಬೌಂಡ್ಸುತ್ತುವರಿದಿದೆಒಳಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗರಭಸದಿಂದಅನ್ಬೌಂಡ್ಅಸೀಮ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of bound in English
Noun(1) a line determining the limits of an area(2) the line or plane indicating the limit or extent of something(3) the greatest possible degree of something(4) a light, self-propelled movement upwards or forwards
Verb(1) stick to firmly(2) create social or emotional ties(3) make fast; tie or secure, with or as if with a rope(4) wrap around with something so as to cover or enclose(5) secure with or as if with ropes(6) bind by an obligation; cause to be indebted(7) provide with a binding(8) fasten or secure with a rope, string, or cord(9) form a chemical bond with(10) cause to be constipated(11) move forward by leaps and bounds(12) form the boundary of; be contiguous to(13) place limits on (extent or amount or access(14) spring back; spring away from an impact
Adjective(1) confined by bonds(2) held with another element, substance or material in chemical or physical union(3) secured with a cover or binding; often used as a combining form(4) (usually followed by `to'(5) covered or wrapped with a bandage(6) headed or intending to head in a certain direction; often used as a combining form as in `college-bound students'(7) bound by an oath(8) bound by contract(9) confined in the bowels
Examples of bound in English
(1) Thus, the question of whether the syllable status of the bound morpheme may affect the base-suffix segmentation was examined.(2) He shouted at a handful of passengers, who boarded another bus bound for the same destination, and forced them to alight, leaving all their belongings in the bus.(3) In a single bound , he leaped over a Texas blocker to force a game-sealing interception earlier this year.(4) But how many minutes will the bench - bound Italian with the stylised facial hair play against the Koreans?(5) The group was bound for Greece and other European destinations in the hope of earning a livelihood to support their families back home.(6) Suitcases, once bound for holidays abroad in Mexico and the USA, were left strewn across all four lanes of the carriageway.(7) That where he is bound come April 5, when he will attempt to better his brave fourth place in last year's National.(8) The relevant function here was to perform those legal obligations which bound the Council to comply with the laws so far as nuisance and potentially negligence were concerned.(9) The result is a bound phrase, in the parlance of linguists, that takes its meaning from the context in which it is used.(10) Now, they're called super shoplifters, and while they can't leap a building in a single bound , they probably could steal most of what was in it.(11) Once again the lorry left Ramsgate aboard the Sally Star bound for Dunkirk.(12) Both parties are bound by mutual confidentiality restrictions, and I really can't comment.(13) On December 3, he checked out again and jumped on a plane bound for Hawaii.(14) We in the hardboat were bound for Mumbles Pier, the others for more distant destinations.(15) Two experienced Spaniards, inseparable partners, were bound for Ancohuma.(16) The only discomfort was sharing space with at least a couple of passengers bound for the same destination.
Related Phrases of bound
(1) bind ::
ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ
(2) bound to ::
ಬದ್ಧ
(3) be bound to ::
ಬದ್ಧವಾಗಿರು
(4) bound up ::
ಬಂಧಿಸಲಾದ
(5) lower bound ::
ಕೆಳಗಿನ ಸರಹದ್ದು, ಎಲ್ಲೆ
(6) bound for ::
ತೆರಳಬೇಕಿತ್ತು
(7) upper bound ::
ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಿತ
(8) be bound ::
ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ
(9) tightly bound ::
ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
(10) be bound by ::
ಬದ್ಧರಾಗಿರಲು
Synonyms
Adjective
2. certain ::
ಕೆಲವು
4. connected ::
ಸಂಪರ್ಕ
7. bandaged ::
ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್
Noun
8. leap ::
ಅಧಿಕ
10. limit ::
ಮಿತಿ
Verb
13. leap ::
ಅಧಿಕ
14. limit ::
ಮಿತಿ
15. enclose ::
ಒಳಕ್ಕೆ
16. border ::
ಗಡಿ
17. restrain ::
ನಿಗ್ರಹಿಸಲು
18. ricochet ::
Ricochet
Different Forms
bound, bounded, bounding, bounds, unbound
Word Example from TV Shows
If your sister had lived,
we'd have been bound by blood.

If your sister had lived, we'd have been BOUND by blood.

Game of Thrones Season 1, Episode 1

We're bound for Volantis, not Slaver's Bay.

We're BOUND for Volantis, not Slaver's Bay.

Game of Thrones Season 5, Episode 6

One of them is bound to screw up,
then I'll tell my parents about you.

One of them is BOUND to screw up, then I'll tell my parents about you.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 24

There's a ship waiting in the harbour
bound for Pentos.

There's a ship waiting in the harbour BOUND for Pentos.

Game of Thrones Season 4, Episode 2

I've 20 this time -
men and boys all bound for the Wall.

I've 20 this time - men and boys all BOUND for the Wall.

Game of Thrones Season 1, Episode 10

English to Kannada Dictionary: bound

Meaning and definitions of bound, translation in Kannada language for bound with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of bound in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'bound'

What bound means in Kannada, bound meaning in Kannada, bound definition, examples and pronunciation of bound in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History