English to Kannada Meaning of break - ಬ್ರೇಕ್


Break :
ಬ್ರೇಕ್

ಬ್ರೇಕ್, ಸ್ಥಗಿತ, ಒಡೆಯುವಿಕೆಯ, ಬಿರುಕು, ಮುರಿತ, ಸೀಳು, ಕಮರಿ, ಮೂಲೆ, ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು, ಮಧ್ಯಂತರದ, ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ, ವಿರಾಮದ, ವಿಸರ್ಜನೆಯ, ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಯ, ದಮನ, ಸಂಯಮ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಒಡೆಯಲು, ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಬರ್ಸ್ಟ್, ವಿದಳನ, ಸೀಳನ್ನು, ಹೊರಚಿಮ್ಮಿದ, ಸೀಳುವಿಕೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಬೀಸುವ, ಸ್ಟಾಂಪ್, ಚಾಂಪಿಯನ್, ತೊಂದರೆಯುಂಟು, ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ, ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ, ನಷ್ಟ, ಅಭಾವ, ಅವಶೇಷವಾಗಿ, ಕಾಲಾವಕಾಶ, ವಿಳಂಬ, ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆ, ಅಮಾನತು, ನೋಟವನ್ನು, ಹುಟ್ಟು, ಪ್ರೇತವು, ಅವತಾರವನ್ನು, ವ್ಯವಕಲನ, ರೆಕನಿಂಗ್, ನಿರ್ಣಯ

ಬ್ರೇಕ್, ವಿಯೋಜನೆ, ಮೋಹಕ್ಕೆ, ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ, ತೊಟ್ಟಿ, ಕುಗ್ಗಿಸುವ, ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು, ವಿಸರ್ಜಿಸುವ, ಮೀರಲು, ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ಒಡಕು, ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಬರುವ, ಬಂದು, ವಸಂತ, ವಿಕಸನ, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು, ಹೊರತೆಗೆ, ಉಸಿರಾಡಲು, ಕ್ಲೀವ್, ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಬಾರಿಸಿ, ಮುರಿತ, ಹಾಕಬೇಕೆಂದು, ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ, ತೆಗೆದು, ಮುಜುಗರ, ಬಿರುಕು, ಹಾಳು, ಕೋಪ ಮಾಡಿ, ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ, ಹೊರಗೆ ಬಾ, ಗೋಚರವಾಯಿತು, ಒತ್ತು ಯಂತ್ರ, ಕಟ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ತಡೆಯೊಡ್ಡಲು, ಬಹಿರಂಗ, ಪ್ರಕಟಿಸಲು, ಪುಟ್, ರದ್ದು, ವಿಭಜನೆಯನ್ನು, ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು, ಒಡೆಯಲು, ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಮೀರು, ಮೀರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡು, ನಿಗ್ರಹಿಸಲು, ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ, ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ಸಾಧುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ದಿವಾಳಿತನದ ಹೋಗಿ, ಅನುತ್ತೀರ್ಣ, ಬಸ್ಟ್, ದಿವಾಳಿ, ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು, ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ತೀರಿಕೊಂಡರು, ಕರಗಿಸಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಮೂಲಕ ಎಂದು, ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲು, ಚಲಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ವಿರಾಮ, ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು, ಮುಂದೂಡು, ಮುಂದೂಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಕದನ, ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕು, ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು, ಸಿಡಿದು ಹೋಗು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆನ್

ಬ್ರೇಕ್ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ಮುರಿದರೆ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of break in English
Noun(1) some abrupt occurrence that interrupts an ongoing activity(2) an unexpected piece of good luck(3) (geology(4) a personal or social separation (as between opposing factions(5) a pause from doing something (as work(6) the act of breaking something(7) a time interval during which there is a temporary cessation of something(8) breaking of hard tissue such as bone(9) the occurrence of breaking(10) an abrupt change in the tone or register of the voice (as at puberty or due to emotion(11) the opening shot that scatters the balls in billiards or pool(12) (tennis(13) an act of delaying or interrupting the continuity(14) a sudden dash(15) any frame in which a bowler fails to make a strike or spare(16) an escape from jail
Verb(1) terminate(2) become separated into pieces or fragments(3) render inoperable or ineffective(4) ruin completely(5) destroy the integrity of; usually by force; cause to separate into pieces or fragments(6) act in disregard of laws, rules, contracts, or promises(7) move away or escape suddenly(8) scatter or part(9) force out or release suddenly and often violently something pent up(10) prevent completion(11) enter someone's (virtual or real(12) make submissive, obedient, or useful(13) fail to agree with; be in violation of; as of rules or patterns(14) surpass in excellence(15) make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret(16) come into being
Examples of break in English
(1) line break(2) strategies used to break the union(3) I need a break from mental activity(4) break the chocolate into pieces(5) When you see a colleague struggling, walk him to the vending machine for a break .(6) WordPerfect allows you to mark a block of text as not permitted to be interrupted by a page break .(7) While they were successful in obtaining Rich's resignation, they could not break his spirit.(8) Having set up the venue themselves, they left for a break but on their return found the hall locked again.(9) Will people want to honour her, as they did then, or will the extended bank holiday designated for this purpose simply pass off as a pleasant break ?(10) It was also viewed by its architects as a way to break the power of the elite, who are still very much in control.(11) Students come here to eat, drink and take a break from school work.(12) don't scratch it or you'll break the skin(13) The Canadian Cancer Society is urging smokers trying to quit to plan out how they are going to break their habit.(14) This great weather is sure to break soon so lets all enjoy it while it lasts.(15) The club will run until June, break for the summer and resume again in September.(16) it's a break with the way the business was run
Related Phrases of break
Synonyms
M
1. break ::
ಬ್ರೇಕ್
5. recess ::
ಬಿಡುವು
6. disintegrate ::
ವಿಯೋಜನೆ
7. crush ::
ಮೋಹಕ್ಕೆ
8. stave ::
ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ
9. kibble ::
ತೊಟ್ಟಿ
10. impair ::
ಕುಗ್ಗಿಸುವ
11. interrupt ::
ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು
12. disband ::
ವಿಸರ್ಜಿಸುವ
13. transgress ::
ಮೀರಲು
14. discontinue ::
ನಿಲ್ಲಿಸಲು
15. split ::
ಒಡಕು
17. appear ::
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
18. arrive ::
ಬರುವ
19. come ::
ಬಂದು
20. spring ::
ವಸಂತ
21. evolve ::
ವಿಕಸನ
22. express ::
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು
23. disclose ::
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು
24. bring out ::
ಹೊರತೆಗೆ
25. breathe ::
ಉಸಿರಾಡಲು
26. cleave ::
ಕ್ಲೀವ್
27. crush into pieces ::
ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಬಾರಿಸಿ
28. fracture ::
ಮುರಿತ
29. tear ::
ಹಾಕಬೇಕೆಂದು
30. shatter ::
ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ
31. reduce ::
ಕಡಿಮೆ
32. remove ::
ತೆಗೆದು
33. offend ::
ಮುಜುಗರ
34. crack ::
ಬಿರುಕು
35. spoil ::
ಹಾಳು
36. make angry ::
ಕೋಪ ಮಾಡಿ
37. be discovered ::
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ
38. come out ::
ಹೊರಗೆ ಬಾ
39. transpire ::
ಗೋಚರವಾಯಿತು
40. mangle ::
ಒತ್ತು ಯಂತ್ರ
41. cut ::
ಕಟ್
42. separate ::
ಪ್ರತ್ಯೇಕ
43. obstruct ::
ತಡೆಯೊಡ್ಡಲು
44. reveal ::
ಬಹಿರಂಗ
45. publish ::
ಪ್ರಕಟಿಸಲು
46. put ::
ಪುಟ್
47. annul ::
ರದ್ದು
48. divide ::
ವಿಭಜನೆಯನ್ನು
49. furcate ::
furcate
50. violate ::
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು
51. breach ::
ಒಡೆಯಲು
52. infringe ::
ಉಲ್ಲಂಘನೆ
53. contravene ::
ಮೀರು
54. overstep ::
ಮೀರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡು
56. suppress ::
ನಿಗ್ರಹಿಸಲು
57. inhibit ::
ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ
58. sit on ::
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು
59. subdue ::
ನಿಗ್ರಹಿಸಲು
60. tame ::
ಸಾಧುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
61. go into bankruptcy ::
ದಿವಾಳಿತನದ ಹೋಗಿ
62. fail ::
ಅನುತ್ತೀರ್ಣ
63. bust ::
ಬಸ್ಟ್
64. bankrupt ::
ದಿವಾಳಿ
65. terminate ::
ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು
66. determine ::
ನಿರ್ಧರಿಸಲು
67. pass away ::
ತೀರಿಕೊಂಡರು
68. dissolve ::
ಕರಗಿಸಿ
69. end ::
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
70. break off ::
ಒಡೆಯಲು
72. be through with ::
ಮೂಲಕ ಎಂದು
73. expel ::
ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲು
74. cause to run ::
ಚಲಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು
75. pause ::
ವಿರಾಮ
76. be delayed ::
ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು
77. adjourn ::
ಮುಂದೂಡು
78. defer ::
ಮುಂದೂಡಬಹುದಾಗಿದೆ
79. cease ::
ಕದನ
80. prorogue ::
ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕು
81. leave over ::
ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು
82. burst out ::
ಸಿಡಿದು ಹೋಗು
83. know ::
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
84. ken ::
ಕೆನ್
85. breakdown ::
ಸ್ಥಗಿತ
88. breakage ::
ಒಡೆಯುವಿಕೆಯ
90. cleft ::
ಸೀಳು
91. chasm ::
ಕಮರಿ
92. nook ::
ಮೂಲೆ
93. breakup ::
ಬಿರುಕು
94. intermission ::
ಮಧ್ಯಂತರದ
95. separation ::
ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ
96. hiatus ::
ವಿರಾಮದ
97. dissolution ::
ವಿಸರ್ಜನೆಯ
98. severance ::
ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಯ
99. repression ::
ದಮನ
100. restraint ::
ಸಂಯಮ
101. check ::
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
103. subdual ::
subdual
104. infringement ::
ಉಲ್ಲಂಘನೆ
105. contravention ::
ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ
107. crossing ::
ಕ್ರಾಸಿಂಗ್
108. burst ::
ಬರ್ಸ್ಟ್
109. fission ::
ವಿದಳನ
110. cleavage ::
ಸೀಳನ್ನು
111. eruption ::
ಹೊರಚಿಮ್ಮಿದ
112. laceration ::
ಸೀಳುವಿಕೆ
113. freedom ::
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
114. grind ::
ಬೀಸುವ
116. stamp ::
ಸ್ಟಾಂಪ್
117. champ ::
ಚಾಂಪಿಯನ್
118. hindrance ::
ತೊಂದರೆಯುಂಟು
119. impediment ::
ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ
120. obstacle ::
ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ
122. loss ::
ನಷ್ಟ
124. deprivation ::
ಅಭಾವ
125. ruin ::
ಅವಶೇಷವಾಗಿ
126. deferment ::
ಕಾಲಾವಕಾಶ
128. delay ::
ವಿಳಂಬ
129. cessation ::
ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆ
130. suspension ::
ಅಮಾನತು
132. appearance ::
ನೋಟವನ್ನು
133. emergence ::
ಹುಟ್ಟು
134. apparition ::
ಪ್ರೇತವು
135. incarnation ::
ಅವತಾರವನ್ನು
136. subtraction ::
ವ್ಯವಕಲನ
137. reckoning ::
ರೆಕನಿಂಗ್
138. deduction ::
ನಿರ್ಣಯ
Antonyms
1. advance ::
ಮುನ್ನಡೆ
2. elevate ::
ಮೇಲೇರಲು
3. promote ::
ಪ್ರಚಾರ
4. raise ::
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು
Different Forms
break, breaking, breaks
Word Example from TV Shows
I'm going to break the wheel.

I'm going to BREAK the wheel.

Game of Thrones Season 5, Episode 8

- We should take a little break.
- Good idea. I need my wrist brace.

- We should take a little BREAK. - Good idea. I need my wrist brace.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 13

No problem.
I'm on my

No problem. I'm on my "launch" BREAK.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 15

You'd either have to break your
hip or let Howard knock you up.

You'd either have to BREAK your hip or let Howard knock you up.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 12

If we break into the bank, Alfonso,

If we BREAK into the bank, Alfonso,

Money Heist Season 3, Episode 6

English to Kannada Dictionary: break

Meaning and definitions of break, translation in Kannada language for break with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of break in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'break'

What break means in Kannada, break meaning in Kannada, break definition, examples and pronunciation of break in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History