English to Kannada Meaning of close - ನಿಕಟ


Close :
ನಿಕಟ

ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ, ನಿಕಟ, ಅಂತಿಮ, ಕಳೆದ, ಮುಚ್ಚುವ, ಆವರಣ, ಕಿರಿದಾದ, ವಿರಾಮ, ನಿಲುಗಡೆಗೆ, ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹವು, ಕದನ, ಜೊತೆಗೆ, ಹಂಗಾಮಿ, ಸಂಕಲನ, ಸಮ್ಮತಿ

ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ನಿಕಟ, ಮುಚ್ಚಿ, ಕೊನೆ, ಸೋರದಂತೆ ಸಂದು ಮುಚ್ಚು, ಬ್ರೇಕ್, ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು, ವಿಸರ್ಜಿಸುವ, ಮೀರಲು, ನಿಗ್ರಹಿಸಲು, ಚಾಕ್, ಬಂಧಿಸಲು, ತುಂಬಿಸಬೇಕು, ಒದ್ದೆ, ಅಂತಿಮ, ಹಾಕಲಾಗುವುದು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಮೂಲಕ ಎಂದು, ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಒಳಕ್ಕೆ, ಸುತ್ತುವರಿ, ಸರೌಂಡ್, ಗಲ್, ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಸಭೆ, ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಒಗ್ಗೂಡಿ, ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು, ಸೇರಲು, ಲಗತ್ತಿಸಬಹುದು, ಗಂಟು, ಜೋಡಿ, ಭೇಟಿಯಾಗು, ಮೀಟ್, ಜಂಟಿ, ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು, ಮುಗಿದಂತೆ

ನಿಕಟ, ಬಳಿ, ಪರಿಚಿತ, ದಪ್ಪ, ಸನ್ನಿಹಿತ, ಎದೆಯಿಂದ, ಮುಚ್ಚಿ, ನೆರೆಯ, ನಿಂತ, ಬಿಗಿಯಾದ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ, ನಿಕಟ ರಿಗ್ರೆಷನ್, ರಹಸ್ಯ, ಗುಪ್ತ, ನಿಗೂಢ, ತೆರೆಮರೆಯ, ನಿರಂತರ, ಹತ್ತಿರದ, ಸಮೀಪದ, ಬೌಂಡ್, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟ, ಹಾನಿಯಾಗದ, ನಿಖರ, ಸಂಪೂರ್ಣ, ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಸಾವಯವ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ, ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ, ಏಕಾಂತವಾಸಿ, ನಿವೃತ್ತ, ಖಾಸಗಿ, ಕಿಕ್ಕಿರಿದ, ಹಿಂಬಾಗಿಲು, ಅತೀಂದ್ರಿಯ, ಕುಟಿಲ, ಸ್ಪರ್ಶದ, ಆಗಾಗ್ಗೆ, ದಟ್ಟವಾದ, ಘನ, ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದ, ಉಸಿರುಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ, ಸಣ್ಣ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ, ಸಾರಾಂಶ, ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ, ಉತ್ಸಾಹ, ಶ್ರಮದಾಯಕ, ತೀಕ್ಷ್ಣ, ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದ, ಪಕ್ಕದ, ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದ, ಟರ್ಮಿನಲ್, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು, ತೀವ್ರವಾದ, ಆಳವಾದ, ಜನನಿಬಿಡ, ಅಲ್ಲಿಯ, ತಿಳಿದಿರುವ, ಪರಿಚಯ, ಅರಿತಿದ್ದ, ಸ್ನೇಹಪರ, ಬಲ, ಸರಿಯಾದ, ಸ್ಥಿರ, ಮ್ಯೂಟ್, ಸೂಚ್ಯ, ಗಮನ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ, ಅನುಸರಿಸುವ, ಚಿಂತನಶೀಲ

ಬಳಿ, ನಿಕಟ, ವೇಗದ, ಮೂಲಕ ಹಾರ್ಡ್, ಅದೂ, ಚಿಗುರು, ಸುಮಾರು, ಅತ್ಯಂತ, ಕೇವಲ, ಮೊದಲು

ನಿಕಟಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆನಿಕಟವಾಗಿಏಕಾಂತತೆಮುಚ್ಚುವುದುಮುಕ್ತಾಯದಅಂತ್ಯ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of close in English
Noun(1) the temporal end; the concluding time(2) the last section of a communication(3) the concluding part of any performance
Verb(1) move so that an opening or passage is obstructed; make shut(2) become closed(3) cease to operate or cause to cease operating(4) finish or terminate (meetings, speeches, etc.(5) come to a close(6) complete a business deal, negotiation, or an agreement(7) be priced or listed when trading stops(8) engage at close quarters(9) cause a window or an application to disappear on a computer desktop(10) change one's body stance so that the forward shoulder and foot are closer to the intended point of impact(11) come together, as if in an embrace(12) draw near(13) bring together all the elements or parts of(14) bar access to(15) fill or stop up(16) unite or bring into contact or bring together the edges of
Adjective(1) at or within a short distance in space or time or having elements near each other(2) close in relevance or relationship(3) not far distant in time or space or degree or circumstances(4) rigorously attentive; strict and thorough(5) marked by fidelity to an original(6) (of a contest or contestants(7) crowded(8) lacking fresh air(9) of textiles(10) strictly confined or guarded(11) confined to specific persons(12) fitting closely but comfortably(13) used of hair or haircuts(14) giving or spending with reluctance, or near(15) inclined to secrecy or reticence about divulging information
Adverb(1) near in time or place or relationship(2) in an attentive manner
Examples of close in English
(1) I was pretty close , though I still couldn't see the skyline of New York.(2) The summer may be drawing to a close , but York Racecourse has still been pulling the crowds for its September meeting.(3) The sunshade on their terrace retracts, the windows close automatically whenever it starts to rain.(4) If the agreement is in writing it may be in very close print on the back of a delivery docket or ticket.(5) He and his sister were close and her death affected him so strongly that friends initially feared for his own mental health.(6) It can be the year when we draw to a close this sorry chapter in our treatment of those with disabilities.(7) The competition was dreamed up by staff at the Lowry in response to claims by many visitors that dogs in the pictures bear a close resemblance to their own.(8) We're very good friends and very close but he doesn't spare me either.(9) they take place at close intervals(10) But I am conscious of the fact that we lost all three matches by very narrow margins and winning the close matches becomes a habit.(11) Tessa cooks the evening meal, but the nearest town is close if clients wish to eat out occasionally.(12) Shares in the club were 1.5 pence higher at 286.5 pence by the close of trade in London on Thursday.(13) Little by little however, she seemed to get comfortable with the fact that I wanted to be close and intimate with her.(14) close the door, please(15) He extends his hand toward the metal door, bringing it slamming to a close .(16) The only solution is surgery to close the hole and reinforce the spot.
Related Phrases of close
(1) close to ::
ಹತ್ತಿರ
(2) close to you ::
ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ
(3) close the door ::
ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚು
(4) to close ::
ಮುಚ್ಚಲು
(5) close down ::
ಮುಚ್ಚು
(6) close friend ::
ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ
(7) close by ::
ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ
(8) close-up ::
ಸಮೀಪದ
(9) very close ::
ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ
Synonyms
Adjective
1. near ::
ಬಳಿ
2. dense ::
ದಟ್ಟವಾದ
3. evenly matched ::
ಸರಿಸಮನಾಗಿ
4. immediate ::
ತಕ್ಷಣದ
5. intimate ::
ನಿಕಟ
6. strong ::
ಪ್ರಬಲ
7. careful ::
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
8. vigilant ::
ಜಾಗರೂಕ
9. strict ::
ಕಠಿಣ
10. humid ::
ಆರ್ದ್ರ
11. skinny ::
ಸ್ನಾನ
13. faithful ::
ನಿಷ್ಠಾವಂತ
14. secretive ::
ರಹಸ್ಯ
15. tight ::
ಬಿಗಿಯಾದ
17. close-fitting ::
ನಿಕಟ ರಿಗ್ರೆಷನ್
Adverb
18. tight ::
ಬಿಗಿಯಾದ
19. near ::
ಬಳಿ
Noun
20. end ::
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
21. ending ::
ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ
22. finale ::
ಅಂತಿಮ
23. last ::
ಕಳೆದ
Verb
24. shut ::
ಮುಚ್ಚಿ
26. catch up ::
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ
27. narrow ::
ಕಿರಿದಾದ
28. meet ::
ಮೀಟ್
29. end ::
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
31. clinch ::
ಗೆಲ್ಲಲು
32. close down ::
ಮುಚ್ಚು
33. fill up ::
ತುಂಬಿಸು
34. conclude ::
ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು
35. come together ::
ಒಗ್ಗೂಡಿ
Antonyms
1. open ::
ತೆರೆದ
Different Forms
close, closed, closely, closeness, closes, closing, closings
Word Example from TV Shows
You came pretty close.

You came pretty CLOSE.

Game of Thrones Season 7, Episode 7

Don't close your eyes.

Don't CLOSE your eyes.

Game of Thrones Season 4, Episode 5

"we were only CLOSE together for warmth.

Game of Thrones Season 2, Episode 7

Too close to Casterly Rock.

Too CLOSE to Casterly Rock.

Game of Thrones Season 2, Episode 8

It's close.

It's CLOSE.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 17

English to Kannada Dictionary: close

Meaning and definitions of close, translation in Kannada language for close with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of close in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'close'

What close means in Kannada, close meaning in Kannada, close definition, examples and pronunciation of close in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History