English to Kannada Meaning of cover - ಕವರ್


Cover :
ಕವರ್

ಕವರ್, ಲೇಪನ, ಕವಚವನ್ನು, ಒಳಗೊಂಡ, ಮುಸುಕು, ಹೆಣದ, ನಿಗ್ರಹ, ಒತ್ತಡಕ, ಆಳ, ಲೀ, ಉಡುಪನ್ನು, ಚಾವಣಿ, ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ, ಹೊದಿಕೆ, ಪಿಲ್ಲರ್, ಕಾಲಮ್, ಪರದೆಯ, ಛದ್ಮವೇಶದ, ಮರೆಮಾಚಲು, ಛದ್ಮವೇಷದ, ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕ, ಗಡಿಯಾರವನ್ನು, ಮುಖಚಿತ್ರ, ದಿಂಬಿನ, ಸ್ಕಾರ್ಫ್, ಕ್ಯಾಪ್, ಡ್ರಮ್, ನಗಾರಿ, ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹುಡ್, ಚರ್ಮ, ಅಗಲ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ, ಡಾಡ್ಜ್, ವಂಚನೆ, ವೈಚಿತ್ರ್ಯವೆಂದರೆ, ವಂಚಿಸು, ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು, ಸೆಲ್, ಯೋನಿಯ, ಚೀಲದಿಂದ, ಗ್ಲಾಸರಿ, ಧಾರಕ, ಶೆಲ್, ಹಿಡಿದಿಡಲು, ಕುಹರದ, ಹೊದರು, ಪೊದೆ

ಕವರ್, ರಕ್ಷಣೆ, ಲೇ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಪೆವಿಲಿಯನ್, ಛಾವಣಿಯ, ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲು, Affix ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು, ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಸೇರಲು, ಲಗತ್ತಿಸಬಹುದು, ಗಡಿಯಾರವನ್ನು, ಕೋಟ್, ನಾಶಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಹೊಡೆಯುವೆನು, ಪ್ರವಾಹ, ಬಲಾತ್ಕಾರ, ಬಟ್ಟೆಗೆ, ಬಕಲ್, ಹೆಣದ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡು, ಜೊತೆ ಮುಚ್ಚಿಡಲು, ಹರಡುವಿಕೆ, ಪಸರಿಸು, ನಿಗ್ರಹಿಸಲು, ಹೊದಿಕೆ, ಮಸುಕು, ಆಶ್ರಯ, ಬಂದರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪರದೆಯ, ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ, ಮಂದಿ, ಕುಣಿತ, ನೆಗೆಯುವುದನ್ನು, ಏರಿಕೆ, ಸೇರಿವೆ, ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಗ್ರಹಿಸಲು, ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವ, ಸುತ್ತುವರಿಯದೇ, ಸಾಕಷ್ಟು, ಪೂರೈಸು, ಬಿಟ್ಟು, ಹೋಗಿ, ಮುನ್ನಡಿಸು, ಮಾಡಲು, ರೆಸಾರ್ಟ್, ಪ್ರಯಾಣ, ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಸಂಚರಿಸು, ಪ್ರವಾಸ, ಕಾವುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವು, ರಕ್ಷಿಸಲು, ABET, ಮರೆಮಾಡಲು, ಪಾಕೆಟ್

ಕವರ್ಒಳಗೊಂಡಿದೆಒಳಗೊಂಡಹೊದಿಕೆಗಳುಕವರ್
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of cover in English
Noun(1) a covering that serves to conceal or shelter something(2) bedding that keeps a person warm in bed(3) the act of concealing the existence of something by obstructing the view of it(4) the protective covering on the front, back, and spine of a book(5) a natural object that covers or envelops(6) covering for a hole (especially a hole in the top of a container(7) fire that makes it difficult for the enemy to fire on your own individuals or formations(8) a fixed charge by a restaurant or nightclub over and above the charge for food and drink(9) a recording of a song that was first recorded or made popular by somebody else(10) a false identity and background (especially one created for an undercover agent
Verb(1) provide with a covering or cause to be covered(2) form a cover over(3) span an interval of distance, space or time(4) provide for(5) act on verbally or in some form of artistic expression(6) include in scope; include as part of something broader; have as one's sphere or territory(7) travel across or pass over(8) be responsible for reporting the details of, as in journalism(9) hold within range of an aimed firearm(10) to take an action to protect against future problems(11) hide from view or knowledge(12) protect or defend (a position in a game(13) maintain a check on; especially by patrolling(14) protect by insurance(15) make up for shortcomings or a feeling of inferiority by exaggerating good qualities(16) invest with a large or excessive amount of something
Examples of cover in English
(1) The Dinaric Alps that cover this area also extend southward into Serbia and Montenegro.(2) The agreement ends months of strikes which forced the Army to provide cover with ancient equipment.(3) Where does this legislation cover the employees and the directors?(4) This fee helps cover the cost of media and the time involved in identifying the causal agent.(5) It's easy for a defenseman to cover if the two of you are right on the same plain.(6) they provide emergency cover(7) masonry paint will cover hairline cracks(8) Providing additional resources to cover areas where distance from existing ambulance bases is an issue(9) they sang a cover of a Bob Dylan song(10) he was worried that their cover was blown(11) The maze of burrows created by moles may provide cover and travel lanes for many species of small mammals.(12) Most of the laws cover companies that provide services to cities but not workers on city payrolls.(13) The gas board had forgotten to put the cover back on the hole.(14) To our right, carpets of flowers reach up to a thick cloud cover .(15) there are grants to cover the cost of materials for loft insulation(16) an easy catch by Hick at cover
Related Phrases of cover
(1) cover letter ::
ಕವರ್ ಅಕ್ಷರದ
(2) to cover ::
ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ
(3) back cover ::
ಹಿಂಬದಿಯ
(4) cover page ::
ಮುಖ ಪುಟ
(5) take cover ::
ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು
(6) front cover ::
ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ
(7) cover sheet ::
ಕವರ್ ಶೀಟ್
(8) book cover ::
ಪುಸ್ತಕ ಕವರ್
(9) cover plate ::
ಮುಚ್ಚಳ
Synonyms
Noun
1. binding ::
ಬಂಧಿಸುವ
2. bedding ::
ಹಾಸಿಗೆ
3. coating ::
ಲೇಪನ
4. shelter ::
ಆಶ್ರಯ
5. undergrowth ::
ಗಿಡಗಂಟೆಗಳ
6. front ::
ಮುಂದೆ
7. cover charge ::
ಕವರ್ ಚಾರ್ಜ್
8. top ::
ಟಾಪ್
9. cover song ::
ಕವರ್ ಹಾಡನ್ನು
10. covering ::
ಒಳಗೊಂಡ
11. covering fire ::
ಒಳಗೊಂಡ ಬೆಂಕಿ
12. covert ::
ನಿಗೂಢ
13. blanket ::
ಕಂಬಳಿ
Verb
14. protect ::
ರಕ್ಷಿಸಲು
15. cake ::
ಕೇಕ್
16. blanket ::
ಕಂಬಳಿ
17. deal with ::
ವ್ಯವಹರಿಸಲು
18. report on ::
ವರದಿ
19. mask ::
ಮಸುಕು
20. stand in for ::
ಪಾತ್ರನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು
22. insure ::
ವಿಮೆ
23. travel ::
ಪ್ರಯಾಣ
24. underwrite ::
ಒಪ್ಪಂದದಾರ
25. spread over ::
ಹರಡಿದೆ
27. report ::
ವರದಿ
28. continue ::
ಮುಂದುವರಿಸಲು
30. encompass ::
ಒಳಗೊಳ್ಳಲು
31. hatch ::
ಹ್ಯಾಚ್
32. hide ::
ಮರೆಮಾಡಲು
33. breed ::
ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ
35. overlay ::
ಒವರ್ಲೆ
36. cross ::
ದಾಟಲು
37. address ::
ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ
Antonyms
1. bare ::
ಬೇರ್
2. disclose ::
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು
3. display ::
ಪ್ರದರ್ಶನ
4. divulge ::
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಡಿ
5. expose ::
ಒಡ್ಡಲು
6. reveal ::
ಬಹಿರಂಗ
7. show ::
ಪ್ರದರ್ಶನ
8. uncover ::
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು
9. unmask ::
unmask
10. unveil ::
ಅನಾವರಣ
Different Forms
cover, covered, covering, coverings, covers
Word Example from TV Shows
-Cover your face! Cover your face!\N-Let me out.

-Cover your face! Cover your face!
-Let me out.

Money Heist Season 1, Episode 4

And if she charges by
the hour, we have to cover it.

And if she charges by the hour, we have to COVER it.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 17

On the floor! Take cover! Take cover!

On the floor! Take COVER! Take COVER!

Money Heist Season 3, Episode 6

Take cover!

Take COVER!

Money Heist Season 1, Episode 12

breast-feeding a baby right on the cover.

breast-feeding a baby right on the COVER.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 14

English to Kannada Dictionary: cover

Meaning and definitions of cover, translation in Kannada language for cover with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of cover in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'cover'

What cover means in Kannada, cover meaning in Kannada, cover definition, examples and pronunciation of cover in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History