English to Kannada Meaning of fall - ಬೀಳುತ್ತವೆ


Fall :
ಬೀಳುತ್ತವೆ

ಬೀಳುತ್ತವೆ, ಅವನತಿ, ಕುಸಿತದ, ಅವನತಿಗೆ, ಸೋರಿಕೆ, ಕಡಿಮೆ, ನಷ್ಟ, ಇಳಿಕೆ, ಇಳಿಮೆ, ನಾಶ, ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಅವಶೇಷವಾಗಿ, ಫ್ಲಾಪ್, ಧ್ವಂಸವಾದ, ಸೋಲಿನ, ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ, ಉರುಳಿಸುವ, ಆರಂಭ, ಬಿಡುಗಡೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಶುರುವಾದ, ಆರಂಭಿಕ, ಎಬ್, ಮಳೆ, ಶವರ್, ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ, ಜಯವಾಗಲಿ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ರೇಟಿಂಗ್, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು, ಜಲಪಾತ, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್, ಗಾಳಿಕೊಡೆಯು, ಲಿನ್ನ್, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು, ಅಪಘಾತ, ಸಂಭವ, ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಅವಕಾಶ, ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು, ಸ್ಥೈರ್ಯಗೆಡಿಸು, ಮೋಡಿ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಅಧ್ಯಯನ, ಪಠಣದ, ಸೂರ್ಯನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಚಂದ್ರನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ವಸಂತ, ಕಾರಂಜಿ, ಮಾಟ, ಬೆವೆಲ್, ಇಳಿಜಾರು, ಓರೆ, ಟಿಲ್ಟ್, ಪಕ್ಷಪಾತ, ವಿದ್ರೋಹದ, ಹಾಳೆಯ, ಸೋಲಿಸುವುದನ್ನು, ಕುಸಿತ, ನಾಚಿಕೆಗೇಡು, ಅವಹೇಳನ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್, ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯ, ಸ್ಲಿಪ್, ಎಲೆಯ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು, ಕೊಲೆಗೆ, ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ, ಅಂತಿಮ, ಕಳೆದ, ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ, ಮುಚ್ಚುವ, ಮುಚ್ಚಿದ, ಮುಕ್ತಾಯ, ಬಿರುಕು, ಜೋಡಿಸುವಿಕೆ, ಏಕಾಏಕಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿಚಲನ, ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ, ತಗ್ಗು, ಇಳಿತ

ಓದಲು, ಬೀಳುತ್ತವೆ, ಅಧ್ಯಯನ, ಲಕ್ಷ್ಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಎದುರಾದವು, ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ, ಬೆಳೆಯಲು, ಎಂದು, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಹೋಗಿ, ಪಡೆಯಲು, ಅಪಹರಣ, ಡ್ರಾಪ್, ಹರಿಯುವ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾಗಿರಬಹುದು, ಬರುವ, ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂಭವಿಸು, ಸಣ್ಣ ಬೀಳುತ್ತವೆ, ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ, ರದ್ದುಮಾಡು, ಕಡಿಮೆ, ಅವನತಿ, ಕೊಳೆತ, ಬಂದು, ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬೀಳಲು, ಶುಲ್ಕ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಫ್ಲಾಪ್, ಸಾಧಿಸಿದೆ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ, ಮೋಹಕ್ಕೆ, ಔಟ್ ಪೆಗ್, ನೌಕಾಘಾತದ, ಕಳೆದು, ಸಿಂಕ್, ಹರಿಯುವಂತೆ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ, ರನ್, ಮುಳುಗಿಸಬಹುದು, ಅದ್ದಿದ, ಧುಮುಕುವುದು, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಎಬ್, ಸಂತುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ, ನಿಲುಗಡೆ, ಕಡಿಮೆಯಾದಲ್ಲಿ, ಹತಾಶೆ, ಅನುತ್ತೀರ್ಣ, ಸಡಿಲ, ಬಲಕುಂದಿಸು, ತಗ್ಗು, ಶವರ್, ಅದೇನೆಂದರೆ, ಹನಿಗಳನ್ನು ಬೀಳುತ್ತೀರಿ, ಆರಂಭಿಸಲು, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು, ಆರಂಭ, ಬಿಡುಗಡೆ, ತೆರೆದ, ಪಾಪ್, ಮೇಲೆ ಆವರಿಸಲಿದೆ, ಅವಧಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಗಿದಂತೆ, ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು, ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು, ಕದನ, ಅಧೀನಮಾಡು, ಆಫ್ ಸ್ಲಿಪ್, ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ, ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು, ಸ್ಟಂಬಲ್, ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದು, ಉದ್ಭವಿಸುವ, ಏರಿಕೆ, ಏಳುವ, ಏರಿಕೆಗೆ, ಇಳಿಯಲು, ಇಳಿ, ಹಿಟ್

ಬೀಳುತ್ತವೆಬೀಳುವಜಲಪಾತದ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fall in English
Noun(1) the season when the leaves fall from the trees(2) a sudden drop from an upright position(3) the lapse of mankind into sinfulness because of the sin of Adam and Eve(4) a downward slope or bend(5) a lapse into sin; a loss of innocence or of chastity(6) a sudden decline in strength or number or importance(7) a movement downward(8) the act of surrendering (usually under agreed conditions(9) the time of day immediately following sunset(10) when a wrestler's shoulders are forced to the mat(11) a free and rapid descent by the force of gravity(12) a sudden sharp decrease in some quantity
Verb(1) descend in free fall under the influence of gravity(2) move downward and lower, but not necessarily all the way(3) pass suddenly and passively into a state of body or mind(4) come under, be classified or included(5) fall from clouds(6) suffer defeat, failure, or ruin(7) die, as in battle or in a hunt(8) touch or seem as if touching visually or audibly(9) be captured(10) occur at a specified time or place(11) decrease in size, extent, or range(12) yield to temptation or sin(13) lose office or power(14) to be given by assignment or distribution(15) move in a specified direction(16) be due
Examples of fall in English
(1) After the decline and fall of the Roman Empire it fell to the monasteries of Europe to preserve and pass on learning.(2) the fall of a dictator(3) she had a fall(4) The decline and fall of a mere meritocrat in a world of privilege is the theme of this novel.(5) at the corner of the massif this fall is interrupted by other heights of considerable stature(6) the house looked as if it were going to fall down at any moment(7) in October came the first thin fall of snow(8) It was the beginning of a string of battles that would culminate in the fall of Berlin nearly 3 years later.(9) you must not fall into this common error(10) However, when water level is high, the falls combine to form one gigantic fall .(11) She took her hand and with no support, purposely fell into him, causing him to fall backwards.(12) there's a sharp fall to the west here(13) Summer is the season when the promises of fall , winter and spring come due.(14) After the fall of the city, the fate of Namangani and his men is unknown.(15) a big fall in unemployment(16) the fall of communism
Related Phrases of fall
(1) fall in love ::
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳು
(2) fall asleep ::
ನಿದ್ರಿಸುವುದು
(3) fall down ::
ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ
(4) to fall ::
ಬೀಳಲು
(5) fall back ::
ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಲು
(6) fall over ::
ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು
(7) fall apart ::
ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ
(8) fall into ::
ಸೇರುತ್ತವೆ
Synonyms
Noun
1. tumble ::
ಟಂಬಲ್
2. decline ::
ಅವನತಿ
3. downfall ::
ಅವನತಿಗೆ
4. surrender ::
ಶರಣಾಗತಿಯ
5. descent ::
ಮೂಲದ
6. sin ::
ಪಾಪದ
7. waterfall ::
ಜಲಪಾತ
8. autumn ::
ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ
10. capitulation ::
ಕರಾರುನಾಮೆ
11. drop ::
ಡ್ರಾಪ್
12. pin ::
ಪಿನ್
Verb
13. drop ::
ಡ್ರಾಪ್
14. topple over ::
ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸು
15. subside ::
ಕಡಿಮೆಯಾದಲ್ಲಿ
16. decrease ::
ಕಡಿಮೆ
17. decline ::
ಅವನತಿ
18. die ::
ಸಾಯುವ
19. surrender to ::
ಶರಣಾಗತಿ
20. occur ::
ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ
21. come ::
ಬಂದು
22. become ::
ಆಗಲು
24. return ::
ರಿಟರ್ನ್
26. fall down ::
ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ
27. hang ::
ಹ್ಯಾಂಗ್
28. descend ::
ಇಳಿಯಲು
29. accrue ::
ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು
30. go down ::
ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ
31. light ::
ಬೆಳಕಿನ
32. lessen ::
ಕಡಿಮೆ
33. strike ::
ಮುಷ್ಕರ
Antonyms
1. rise ::
ಏರಿಕೆ
Different Forms
fall, falling, falls
Word Example from TV Shows
and I fall to the ground,

and I FALL to the ground,

Game of Thrones Season 5, Episode 5

Fall back!

Fall back!

Game of Thrones Season 7, Episode 6

The fall breaks them.

The FALL breaks them.

Game of Thrones Season 3, Episode 6

That's how my fall started.

That's how my FALL started.

Money Heist Season 3, Episode 7

...and not fall in love with it?

...and not FALL in love with it?

The Big Bang Theory Season 6, Episode 3

English to Kannada Dictionary: fall

Meaning and definitions of fall, translation in Kannada language for fall with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fall in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'fall'

What fall means in Kannada, fall meaning in Kannada, fall definition, examples and pronunciation of fall in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History