English to Kannada Meaning of order - ಸಲುವಾಗಿ


Order :
ಸಲುವಾಗಿ

ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು, ಸಲುವಾಗಿ, ಅಪ್ಪಣೆ, ತೀರ್ಪು, ಜನಾದೇಶವನ್ನು, ಅನುಕ್ರಮ, ಸರಣಿ, ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು, ಶ್ರೇಣಿಯ, ಪರ್ಯಾಯ, ಸೂಚನಾ, ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು, ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ, ಸೂಚನೆ, ಶಿಸ್ತು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ, ನಿಯಮ, ವಿಧಾನವನ್ನು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ, ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು, ಶುಲ್ಕ, ಅಧಿಕಾರ, ಲೇಔಟ್, ರಚನೆಯ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕ, ರಸೀದಿಯನ್ನು, ಕರಡು, ಪ್ರಕಾರದ, ಶೈಲಿ, ಕಸ್ಟಮ್, ಆಚರಣೆಗೆ, ಅಭ್ಯಾಸದ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಮರೆಯಲಾರೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಬಳಕೆಯ, ಬಿಲ್, ವಿನಿಮಯ ಮಸೂದೆ, ಕಾಗದದ, ತಲುಪಿದ ವರದಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಬಿಲ್, ವರ್ಗ, ಚದರ, ಗುಂಪು, ಕುಲದ, ರೀತಿಯ, ಕಾಂಕಾರ್ಡ್, ಸರಣಿ ಸಲುವಾಗಿ, ವಾಕ್ಯ, ಹಣ್ಣು, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಫಲಿತಾಂಶದ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯಸ್ಥಿತಿಗೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಸಾಲು, ಲೈನ್, ಮಡಿಕೆ, ತಂತ್ರ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ರೂಪ, ಯೋಜನೆಯ, ಸಮುದಾಯ, ಜನರು, ಪಂಥ, ಮುಖಬೆಲೆಯ, ಸಮಾಜದ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗ, ಜಾತಿ, ಸಮ್ಮತಿ, ಅನುಮತಿಯನ್ನು, ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ತಿನ್ನುವೆ, ಹಿಡಿದಿಡಲು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ, ಕ್ಯಾನನ್, ಬೋಧನೆ, ಕಾನೂನು, ಸಂಪ್ರದಾಯದ, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು, ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಸ್ಟ್ರೆಟ್, ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು, ಬಿಟ್ಟು

ಸಲುವಾಗಿ, ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು, ಬಿಡ್, ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡಲು, ಶಿಫಾರಸು, ಲೇ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಲಂಕರಿಸುವ, ಅಲಂಕರಿಸುವುದು, ವಿಲೇವಾರಿ, ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು, ಸಂಘಟಿಸಲು, ರಚನೆಯ, ಸೆಟ್, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡು, ಗುಂಪು, ನಾಗಿ, ಆಡಳಿತ, ಹತೋಟಿಗೆ, ಬಿಂಬಿಸಲು, ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ, ಸೂಚನೆ, ನೇರ, ನೇಮಿಸು, ಶುಲ್ಕ, ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು, ಮುಂದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸು, ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಬೇಡಿಕೆಗಳ, ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ

ಸಲುವಾಗಿಆದೇಶಆದೇಶorderingsಆದೇಶಗಳನ್ನುಉಪವರ್ಗಉಪವರ್ಗಗಳ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of order in English
Noun(1) (often plural, e.g., a military or law enforcement officer(2) a degree in a continuum of size or quantity(3) established customary state (especially of society(4) logical or comprehensible arrangement of separate elements(5) a condition of regular or proper arrangement(6) a legally binding command or decision entered on the court record (as if issued by a court or judge(7) a commercial document used to request someone to supply something in return for payment and providing specifications and quantities(8) a formal association of people with similar interests(9) a body of rules followed by an assembly(10) (usually plural(11) a group of person living under a religious rule(12) (biology(13) a request for something to be made, supplied, or served(14) (architecture(15) the act of putting things in a sequential arrangement
Verb(1) give instructions to or direct somebody to do something with authority(2) make a request for something(3) issue commands or orders for(4) bring into conformity with rules or principles or usage; impose regulations(5) bring order to or into(6) place in a certain order(7) appoint to a clerical posts(8) arrange thoughts, ideas, temporal events(9) assign a rank or rating to
Examples of order in English
(1) He had to create order and purpose in the midst of a terrible chaos.(2) The pair were given a shared custody order by a Pasadena court on July 27, 1999 with equal rights and duties.(3) A political order that produces a choice between two such candidates has lost all credibility.(4) to order things by date(5) and that's an order!(6) It is the duty of the courts to ensure that there is order under the rule of law.(7) what's your order?(8) Her vibrancy, dramatic range and willowy elegance make her a classical ballerina of the highest order .(9) So where did this order come from - government or senior management?(10) According to the evolutionary sequence, the biblical order of creation is all wrong.(11) I order shoes straight from Manolo Blahnik, or I buy them from Harrods.(12) A High Court judge made an order which will result in the twins being returned to Missouri in the United States where they were born.(13) the company has won an order for six tankers(14) He was given a community service order and put on probation.(15) One day I'll reorganise the sections into some semblance of order .(16) the house had only just been vacated and was in good order
Related Phrases of order
(1) in order to ::
ಸಲುವಾಗಿ
(2) in order ::
ಕ್ರಮವಾಗಿ
(3) out of order ::
ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಔಟ್
(4) purchase order ::
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ
(5) to order ::
ಅಜ್ಞಾಪಿಸು
(6) money order ::
ಹಣ ಆದೇಶ
(7) in order that ::
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
(8) order number ::
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
(9) order form ::
ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ
(10) law and order ::
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ
Synonyms
Noun
1. sequence ::
ಅನುಕ್ರಮ
3. peace ::
ಶಾಂತಿ
4. condition ::
ಸ್ಥಿತಿ
5. command ::
ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು
6. commission ::
ಆಯೋಗದ
7. class ::
ವರ್ಗ
9. taxonomic group ::
ಜೀವವರ್ಗೀಕರಣದ ಗುಂಪನ್ನು
10. community ::
ಸಮುದಾಯ
11. type ::
ಮಾದರಿ
13. order of magnitude ::
ಪರಿಮಾಣದ ಕ್ರಮವನ್ನು
14. orderliness ::
ವ್ಯವಸ್ಥಿತ
15. holy order ::
ಪವಿತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ
16. club ::
ಕ್ಲಬ್
17. parliamentary law ::
ಸಂಸದೀಯ ಕಾನೂನು
19. purchase order ::
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ
20. monastic order ::
ಮಠ ಗಳು ಆದೇಶ
Verb
21. instruct ::
ಸೂಚನೆ
22. decree ::
ತೀರ್ಪು
23. request ::
ವಿನಂತಿಯನ್ನು
24. organize ::
ಸಂಘಟಿಸಲು
25. govern ::
ಆಡಳಿತ
27. place ::
ಸ್ಥಾನ
28. tell ::
ಹೇಳಲು
29. dictate ::
ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ
30. consecrate ::
ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
Antonyms
1. derange ::
derange
2. disarrange ::
ಕ್ರಮಗೆಡಿಸು
3. disarray ::
ಅಣೆಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ
4. disorder ::
ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ
5. rumple ::
rumple ಸೂಟ್
6. upset ::
ಅಸಮಾಧಾನ
Different Forms
order, ordered, ordering, orderings, orders, suborder, suborders
Word Example from TV Shows
We just need to make a hole in order to\Nopen it from here,

We just need to make a hole in ORDER to
open it from here,

Money Heist Season 1, Episode 8

The Night's Watch
is an ancient, honorable order.

The Night's Watch is an ancient, honorable ORDER.

Game of Thrones Season 2, Episode 10

{\i1}to order a permanent ceasefire.{\i0}

{\i1}to ORDER a permanent ceasefire.{\i0}

Money Heist Season 3, Episode 6

order some food and take a nap.

ORDER some food and take a nap.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 4

- I'm busy.
- Excuse me, miss. I'd like to order lunch.

- I'm busy. - Excuse me, miss. I'd like to ORDER lunch.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 7

English to Kannada Dictionary: order

Meaning and definitions of order, translation in Kannada language for order with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of order in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'order'

What order means in Kannada, order meaning in Kannada, order definition, examples and pronunciation of order in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History