English to Kannada Meaning of place - ಸ್ಥಾನ


Place :
ಸ್ಥಾನ

ಸ್ಥಾನ, ಭೂಮಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಕೊಠಡಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ, ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಸ್ಥಳ, ಸೈಟ್, ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಕ್ಷೇತ್ರ, ಭಾಗವಾಗಿ, ಪ್ರದೇಶ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ, ನೆಲದ, ಸ್ಥಿತಿ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ನಿಲ್ದಾಣದ, ಕಂದಕ, ಕೊಚ್ಚೆಗುಂಡಿ, ಭೋಜನ, ಕೆನಲ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮನೆ, ದೇವಾಲಯದ, ಗ್ರೂವ್, ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸಗಳು, ಮರಣದಂಡನೆ, ಕ್ಯಾಂಟನ್, ಗಡಿ, ತುಳುಕುತ್ತಿರುವ, ಪರಿಧಿಯಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ಸಾಮಿಪ್ಯ, ಸತ್ಪಮೀ ವಿಬಕ್ತಿಯ, ಧಾರಕ, ರೆಸಾರ್ಟ್, ಹತೋಟಿ, ಕಂಪನಿ, ಆಕಾರವನ್ನು, ರೂಪ, ನಿವಾಸ, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರ್, ಪದವನ್ನು, ಶ್ರೇಣಿಯ, ಕೆಲಸ, ಸೇವೆಯನ್ನು, ಕೆಲಸದ, ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕಟ್ಟಡ, ಗುಮ್ಮಟ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಗಣ್ಯರು, ಮಡಕೆ, ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್, ಗೋಳದ, ಮೆದುಳಿನ, ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಅಯನಾಂಶ, ದಾರಿ, ಕ್ರಮ, ಆಕ್ಟ್, ಅಭ್ಯಾಸದ, ಶೆಲ್, ಗಜ, ಚರ್ಮ, ಚಿಪ್ಪಿನ, ತೊಗಟೆ

ಪುಟ್, ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಒಳಗೆ ಹಾಕು, ಸೆಟ್, ಸ್ಥಾನ, ಮಾಡಲು, ಹಿಡಿದಿಡಲು, ಲೇ, ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ವಿಚಾರಣೆ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಖರೀದಿ, ಹೊರಲು, ಪತ್ತೆ, ಸ್ಪಾಟ್, ಗುರುತಿಸಲು, ಉಡುಗೆಯನ್ನು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು, ನೀಡಲು, ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ತಗೋ, ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಧರಿಸಲು, ಸ್ವೀಕರಿಸಲು, ಸಾಗಿಸುವ, ಎಸೆಯಲು, ಮುರಿ, ಪಾತ್ರ, ಕೆಳಗೆ ಜೋರಾಗಿ, ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಲ್ಲು ಚಾರ್ಜ್, ತ್ಯಜಿಸಲು, ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಠೇವಣಿ

ಸ್ಥಾನಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಉದ್ಯೋಗನಿಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಇರಿಸುವುದುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of place in English
Noun(1) a point located with respect to surface features of some region(2) any area set aside for a particular purpose(3) an abstract mental location(4) a general vicinity(5) the post or function properly or customarily occupied or served by another(6) a particular situation(7) where you live at a particular time(8) a job in an organization(9) the particular portion of space occupied by something(10) proper or designated social situation(11) a space reserved for sitting (as in a theater or on a train or airplane(12) the passage that is being read(13) proper or appropriate position or location(14) a public square with room for pedestrians(15) an item on a list or in a sequence(16) a blank area
Verb(1) put into a certain place or abstract location(2) place somebody in a particular situation or location(3) assign a rank or rating to(4) assign a location to(5) to arrange for(6) take a place in a competition; often followed by an ordinal(7) intend (something(8) recognize as being; establish the identity of someone or something(9) assign to (a job or a home(10) locate(11) estimate(12) identify the location or place of(13) make an investment(14) assign to a station(15) finish second or better in a horse or dog race(16) sing a note with the correct pitch
Examples of place in English
(1) As you couldn't reserve the table, it was up to you to arrive early for dinner to secure your place .(2) The lane of Meimeili near the road was the place accommodating most comfort houses in this area.(3) Do we simply accept our place at the back of the queue for funding, bracing ourselves for leaner times?(4) What we have now is a splendid modern building, a place of worship and a resource centre for the whole community.(5) the horse has been backed for a place(6) I believe that there is indeed an important place for the type of care that general physicians provide.(7) Not only did Max lose his third place , he even jeopardized his participation in the second race.(8) He was reluctant to become involved in the issue, stating it was not his place to comment.(9) The only competition in the Scottish game these days involves the one-legged race for third place .(10) a place to eat(11) With two games to go Spurs were seventh but at 5pm today we found ourselves out in the cold in ninth place .(12) The paradigm of the open space as a public place must be promoted better across the country.(13) He brought the car in on lap 90 for fuel and resumed his race in third place .(14) In comes a calm, regionally balanced economy with the housing market in its proper place .(15) It's not my place to give advice on how artists should set themselves up.(16) there's no place else to put the lamp
Related Phrases of place
(1) take place ::
ಆಗುವುದು
(2) place of birth ::
ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ
(3) in place ::
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
(4) to place ::
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ
(5) in the first place ::
ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
(6) to take place ::
ನಡೆಯುತ್ತವೆ
(7) out of place ::
ಸ್ಥಳದ ಔಟ್
(8) place of delivery ::
ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
(9) in place of ::
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
Synonyms
Noun
1. location ::
ಸ್ಥಳ
2. country ::
ದೇಶದ
3. home ::
ಮನೆ
4. situation ::
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
5. seat ::
ಸ್ಥಾನವನ್ನು
6. job ::
ಕೆಲಸ
7. status ::
ಸ್ಥಿತಿ
8. responsibility ::
ಜವಾಬ್ದಾರಿ
9. space ::
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ
11. position ::
ಸ್ಥಾನವನ್ನು
12. spot ::
ಸ್ಪಾಟ್
13. property ::
ಆಸ್ತಿ
14. piazza ::
ಪಿಯಾಝಾ
15. lieu ::
ಬದಲಾಗಿ
16. station ::
ನಿಲ್ದಾಣದ
Verb
18. put ::
ಪುಟ್
19. rank ::
ಶ್ರೇಣಿಯ
20. identify ::
ಗುರುತಿಸಲು
21. house with ::
ಮನೆಯ
22. site ::
ಸೈಟ್
23. post ::
ಪೋಸ್ಟ್
24. position ::
ಸ್ಥಾನವನ್ನು
25. localize ::
ಪ್ರಾದೇಶೀಕರಿಸುವುದು
26. order ::
ಸಲುವಾಗಿ
27. commit ::
ಬದ್ಧತೆ
28. come out ::
ಹೊರಗೆ ಬಾ
29. target ::
ಗುರಿ
Different Forms
place, placed, placement, placements, places, placing, placings
Word Example from TV Shows
Teddy:
What is this place?

Teddy: What is this PLACE?

Westworld Season 2, Episode 2

...but those stories often take place
in the future, so...

...but those stories often take PLACE in the future, so...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 22

There's a special place
in the seventh hell for your kind.

There's a special PLACE in the seventh hell for your kind.

Game of Thrones Season 5, Episode 4

in the very place
you lay your head?

in the very PLACE you lay your head?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 1

Uh, so, we've been talking,
and if you need a place to stay,

Uh, so, we've been talking, and if you need a PLACE to stay,

The Big Bang Theory Season 10, Episode 18

English to Kannada Dictionary: place

Meaning and definitions of place, translation in Kannada language for place with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of place in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'place'

What place means in Kannada, place meaning in Kannada, place definition, examples and pronunciation of place in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History