English to Kannada Meaning of present - ಪ್ರಸ್ತುತ


Present :
ಪ್ರಸ್ತುತ

ಉಡುಗೊರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಫರಿಂಗ್, ಪ್ರಸ್ತುತಿ, ಹಣರೂಪದ, ಬಿಟ್ಟು, ಕೊನೆಗಾಲದ, ವಿದಾಯ, ತೆಗೆಯುವ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಲಂಚವನ್ನು, ಸಿದ್ಧಾಂತ, ತತ್ವ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಬಹುಮಾನ, ಸ್ವೀಕಾರ

ಮುಂದಿಡು, ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಿರೂಪಿಸಲು, ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು, ಬೆಳೆಸು, ಪರಿಚಯಿಸಲು, ದಾರಿ, ತರಲು, ಪ್ರದರ್ಶನ, ನಿಯಮದಲ್ಲಿ, ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಹೀಗಿದ್ದವು, ವಿಮಾನ, ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದೀರ್ಘಗೊಳಿಸು, ಉತ್ಪಾದಿಸು, ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಕೋಮಲ, ನೀಡಲು, ಪಾವತಿ, ಕಳುಹಿಸು, ತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡು, ಉಡುಗೊರೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು, ಹಣ ಸಹಾಯ, ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ, ಬಿಟ್ಟು, ಚುಚ್ಚು, ಸೆಳೆಯಲು, ಸಮರ್ಥಿಸಲು, ನೆಟ್ಟಗೆ, ಸಲ್ಲಿಸಲು, ದಾನ, ನೀಡಿ, ದಯಪಾಲಿಸು

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಧುನಿಕ, ನಿಜವಾದ, ತಕ್ಷಣದ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಟೆಂಡೆಂಟ್, ಊಹೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ, ಎಂಬ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ, ಹಿಡಿದು, ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ, ನೆಲೆಸಿದ್ದರು, ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ, ಚಲಿಸುವ, ಹೋಗುವ, ಸಾಮಾನ್ಯ, ಸಿದ್ಧ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್, ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ, ತ್ವರಿತ, ಬಳಿ, ಕಲಿತ, ವಾಸಿಸುವ, ದೇಶ, ನಿರಂತರ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ, ಅಪೂರ್ಣ

ಪ್ರಸ್ತುತಪ್ರಸ್ತುತನಿರೂಪಕನಿರೂಪಕರುಪ್ರಸ್ತುತpresentmentpresentmentsಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of present in English
Noun(1) the period of time that is happening now; any continuous stretch of time including the moment of speech(2) something presented as a gift(3) a verb tense that expresses actions or states at the time of speaking
Verb(1) give an exhibition of to an interested audience(2) bring forward and present to the mind(3) perform (a play(4) hand over formally(5) introduce(6) give, especially as an honor or reward(7) give as a present; make a gift of(8) deliver (a speech, oration, or idea(9) cause to come to know personally(10) represent abstractly, for example in a painting, drawing, or sculpture(11) present somebody with something, usually to accuse or criticize(12) formally present a debutante, a representative of a country, etc.(13) recognize with a gesture prescribed by a military regulation; assume a prescribed position
Adjective(1) temporal sense; intermediate between past and future; now existing or happening or in consideration(2) being or existing in a specified place
Examples of present in English
(1) Formaldehyde is just one of several gases present indoors that may cause illnesses.(2) a local celebrity will present the prizes(3) The past that historians portray must be one out of which the present can plausibly have grown.(4) I had to present the evidence in court(5) The present discussions follow working-level talks held in the past two days in Seoul.(6) Could you further discuss what you mean and the present dangers language is facing?(7) Even tourists who make an occasional visit recognise the stupidity of the present situation.(8) may I present my wife?(9) The conference can also help to present a united and identifiable face of those opposing the country's occupation to the wider public.(10) Looking deep into Jim's eyes she saw her past, her present and her future.(11) is there a doctor present?(12) We cannot let our future be shaped by those who care only about their present .(13) She says the geeky dullard front we present during office hours is a terribly amusing faÔö£┬║ade.(14) Michael's parents, David and Marie, were present to thank everyone for their generosity.(15) Friends were present and they called for help - paramedics and firefighters from the Aston station attended.(16) The present situation is unsatisfactory in many ways, and should not be allowed to continue.
Related Phrases of present
(1) at present ::
ಪ್ರಸ್ತುತ
(2) simple present ::
ಸರಳ ಪ್ರಸ್ತುತ
(3) present perfect ::
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಪೂರ್ಣ
(4) present tense ::
ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ
(5) present continuous ::
ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ
(6) to present ::
ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು
(7) the present ::
ಪ್ರಸ್ತುತ
(8) present participle ::
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃದಂತ
(9) present progressive ::
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ
Synonyms
Adjective
1. in attendance ::
ಹಾಜರಿದ್ದ
2. in existence ::
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ
3. current ::
ಪ್ರಸ್ತುತ
Noun
4. now ::
ಈಗ
5. gift ::
ಉಡುಗೊರೆ
6. present tense ::
ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ
7. nowadays ::
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
Verb
9. submit ::
ಸಲ್ಲಿಸಲು
10. introduce ::
ಪರಿಚಯಿಸಲು
11. offer ::
ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು
12. demonstrate ::
ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು
13. stage ::
ಹಂತ
14. host ::
ಹೋಸ್ಟ್
15. represent ::
ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ
16. portray ::
ಬಿಂಬಿಸಲು
18. demo ::
ಡೆಮೊ
19. confront ::
ಎದುರಿಸಲು
20. give ::
ನೀಡಲು
21. salute ::
ಸೆಲ್ಯೂಟ್
22. deliver ::
ತಲುಪಿಸಲು
23. pose ::
ಭಂಗಿ
24. award ::
ಪ್ರಶಸ್ತಿ
Different Forms
present, presented, presenter, presenters, presenting, presentment, presentments, presents
Word Example from TV Shows
And when he returned, he would present me
with some pelts or a stag's head,

And when he returned, he would PRESENT me with some pelts or a stag's head,

Game of Thrones Season 2, Episode 7

Our present count stands at 7,811.

Our PRESENT count stands at 7,811.

Game of Thrones Season 2, Episode 5

Not after what he did to your birthday present.

Not after what he did to your birthday PRESENT.

Game of Thrones Season 2, Episode 5

It's like I was excited for a present
and got socks.

It's like I was excited for a PRESENT and got socks.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 12

Your uncle left your nameday present
and asked me to see that you got it.

Your uncle left your nameday PRESENT and asked me to see that you got it.

Game of Thrones Season 2, Episode 4

English to Kannada Dictionary: present

Meaning and definitions of present, translation in Kannada language for present with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of present in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'present'

What present means in Kannada, present meaning in Kannada, present definition, examples and pronunciation of present in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History