English to Kannada Meaning of spread - ಹರಡುವಿಕೆ


Spread :
ಹರಡುವಿಕೆ

ಹರಡುವಿಕೆ, ವಿಸ್ತರಣೆ, ಪ್ರದೇಶದ, ಹರವು, ಪ್ರಸರಣ, ಸತತ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ, ಮಟ್ಟಿಗೆ, ವೃದ್ಧಿ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಕತೆ, ವೈಶಾಲ್ಯ, ವ್ಯಾಪಕ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ, ಶ್ರೇಣಿಯ, ಉದ್ದ, ಅಕ್ಷಾಂಶದ, ಪೂರಣ, ಪ್ರಗತಿ, ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸ್ಥಾನ, ಕ್ಷೇತ್ರ, ಔತಣಕೂಟ, ಹಬ್ಬದ, ಊಟ, ಭೋಜನ, ಪಕ್ಷದ

ಹರಡುವಿಕೆ, ಪ್ರಸಾರಮಾಡಲು, ಸತತ, ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ವರ್ಧಿಸಲು, ನಿಯೋಜಿಸಲು, ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು, ದೊಡ್ಡದಕ್ಕಾಗಿ, ಬಹಿರಂಗ, ಉದ್ಭವಿಸುವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು, ಭುಗಿಲು, ಪ್ರಸರಿಸುತ್ತವೆ, ಚೆದುರಿದ, ಗರಣೆಯಾಗಿಸು, ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸು, ಹಿಗ್ಗಿಸಲು, ಕಸಿ, ಪಸರಿಸು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಪ್ರದರ್ಶನ, ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು, ಕವರ್, ಛಾವಣಿಯ, ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗೈ

ಹರಡುವಿಕೆಹರಡುವಂತೆವಿಸ್ತಾರಕಹರಡುವಹರಡುವಸ್ಪ್ರೆಡ್ಗಳ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of spread in English
Noun(1) process or result of distributing or extending over a wide expanse of space(2) a conspicuous disparity or difference as between two figures(3) farm consisting of a large tract of land along with facilities needed to raise livestock (especially cattle(4) a haphazard distribution in all directions(5) a tasty mixture to be spread on bread or crackers or used in preparing other dishes(6) a meal that is well prepared and greatly enjoyed(7) two facing pages of a book or other publication(8) the expansion of a person's girth (especially at middle age(9) decorative cover for a bed(10) act of extending over a wider scope or expanse of space or time
Verb(1) distribute or disperse widely(2) become distributed or widespread(3) spread across or over(4) spread out or open from a closed or folded state(5) cause to become widely known(6) become widely known and passed on(7) strew or distribute over an area(8) move outward(9) cover by spreading something over(10) distribute over a surface in a layer
Adjective(1) distributed or spread over a considerable extent(2) prepared or arranged for a meal; especially having food set out(3) fully extended in width
Examples of spread in English
(1) the red-tailed hawk has a four-and-a-half-foot spread(2) volcanic eruptions spread dust high into the stratosphere(3) With the emergence and spread of AIDS in Japan in the 1980s, insensitivity toward gay men heightened.(4) During such occasions it is usually the flag dancer who handles the flag or explains it in the presence of others in the company, who may help him spread it out.(5) Livestock are grazed to maintain and enhance perennial plant communities and spread manure over the ground.(6) Frequently observed in connection with cabin groups is a tendency to spread the effects of their presence over a needlessly large area.(7) His hands - fingers spread - graze the surface of the quiet water while his eyes, black and narrow, attest to the mystery of childhood.(8) she helped Colin to spread out the map(9) I spread a towel on the sand and sat down(10) And then we see Double Game's final two pages: a color spread of Calle's smile.(11) He engages the entire article, not merely the flashy opening spread .(12) Such corridors allow links between ecologically protected areas, so that plants and animals can spread from one to another and form a network.(13) At times, Adamma leapt up in the air with knees still bent and spread her arms wide.(14) On November 25, 2003, we sat down with family and friends around a table spread with food we grew and said thanks.(15) He began by collecting cow manure from the village, which he spread on his fields - an uncommon practice in the area.(16) He hoped the roots would harbor the fungi and spread them throughout the compost, but the fungi didn't spread well enough.
Related Phrases of spread
(1) spread out ::
ಹರಡು
(2) to spread ::
ಹರಡಲು
(3) spread over ::
ಹರಡಿದೆ
(4) spread sheet ::
ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್
(5) spread through ::
ಪಸರಿಸಿ
(6) spread wide ::
ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ
(7) chocolate spread ::
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಹರಡುವಿಕೆ
(8) spread to ::
ಹರಡಿತು
(9) spread around ::
ಸುಮಾರು ಹರಡಿತು
(10) spread-eagle ::
ಅಗಲಿಸಿ
Synonyms
Noun
1. expansion ::
ವಿಸ್ತರಣೆ
2. span ::
ಸ್ಪ್ಯಾನ್
3. expanse ::
ಹರವು
4. range ::
ಶ್ರೇಣಿಯ
7. feast ::
ಹಬ್ಬದ
8. cattle ranch ::
ಜಾನುವಾರುಗಳ
9. scatter ::
ಚೆದುರಿದ
10. gap ::
ಅಂತರ
11. bedspread ::
bedspread
12. paste ::
ಪೇಸ್ಟ್
Verb
14. extend ::
ವಿಸ್ತರಿಸಲು
15. scatter ::
ಚೆದುರಿದ
16. disseminate ::
ಪ್ರಸಾರ
17. smear ::
ಸ್ಮೀಯರ್
18. cover ::
ಕವರ್
19. diffuse ::
ಪ್ರಸರಿಸುತ್ತವೆ
20. open ::
ತೆರೆದ
21. overspread ::
ವ್ಯಾಪಿಸು
22. distribute ::
ವಿತರಿಸಲು
23. circulate ::
ಪ್ರಸಾರ
24. propagate ::
ಪ್ರಸಾರಮಾಡಲು
Adjective
25. outspread ::
ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡು
Antonyms
1. converge ::
ಒಮ್ಮುಖ
2. join ::
ಸೇರಲು
Different Forms
spread, spreadable, spreader, spreaders, spreading, spreads
Word Example from TV Shows
The infection
has spread too far.

The infection has SPREAD too far.

Game of Thrones Season 7, Episode 2

We'll spread our dominion
across the green lands,

We'll SPREAD our dominion across the green lands,

Game of Thrones Season 2, Episode 3

What's with the fancy spread?

What's with the fancy SPREAD?

The Big Bang Theory Season 4, Episode 24

News of this battle will spread quickly
through the Seven Kingdoms.

News of this battle will SPREAD quickly through the Seven Kingdoms.

Game of Thrones Season 6, Episode 10

- Archers!
- Spread out!

- Archers! - Spread out!

Game of Thrones Season 5, Episode 10

English to Kannada Dictionary: spread

Meaning and definitions of spread, translation in Kannada language for spread with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of spread in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'spread'

What spread means in Kannada, spread meaning in Kannada, spread definition, examples and pronunciation of spread in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History