English to Kannada Meaning of support - ಬೆಂಬಲ


Support :
ಬೆಂಬಲ

ಬೆಂಬಲ, ಹಿಮ್ಮೇಳ, ಗೆಲ್ಲಲು, ದೃಢೀಕರಣ, ಬಿಗಿಮುಷ್ಟಿ, ಸಹಾಯ, ನೆರವು, ಸುಗಮವಾಗಿಸುವ, ವರ್ಧಕ, ರೆಸಾರ್ಟ್, ಫಾಲ್ಕ್ರುಮ್, ಆಶ್ರಯ, ಆಸರೆ, ಆರೋಹಿಸುವಾಗ, ಬಂದರು, ರಕ್ಷಣೆ, ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ, ಮುಟ್ಟುಗೋಡೆ, ಉಳಿಯಲು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ತೀರ, ಹೊದಿಕೆ ಪದಾರ್ಥ, ವಿವಾಹ, ಜರೂರು, ಉತ್ಸಾಹ, ಬಳಲುತ್ತಿರುವ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ತಾಳಿಕೆಯ, ಬೇರಿಂಗ್, ಸ್ಟಿಕ್, ಒಲವಿನ, ಪ್ರಚೋದಿತ ಆರೋಪಣೆ, ಮಲಗಿದ ಯಾ ಒರಗಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿ, ಒಪ್ಪಾರು, ಒಲವು, ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಳೆಯಲು, ಅವೆನ್ಯೂ, ಪ್ರಕಾರದ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಜೀವನಾಂಶ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪಾಲನೆಯಿಂದ, ಆಹಾರ, ಪೋಷಣೆಯನ್ನು, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ, ಛತ್ರಿ

ಬೆಂಬಲ, ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು, ಮತ್ತೆ, ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಗೆಲ್ಲಲು, ಸಹಾಯ, ನೆರವು, ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಲು, ಒಲವು, ಅಡ್ಡ, ಅನುಸರಿಸಿ, ಸಮರ್ಥಿಸಲು, ಪೋಷಿಸು, ಪೋಷಿಸುವ, ಬೆಳೆಸು, ಹಿಂದಿನ, ಫೀಡ್, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ದೋಣಿಗೆ, ಆಸರೆ, ಸಾಗಿಸುವ, ಸಾಧಿಸಲು, ಸಾಬೀತು, ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಮಾಡಲು, ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ನ್ಯಾಯಕೊಡುತ್ತದೆ, ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದುವರಿಸಲು, ಒಳಗಾಗಲು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಹೊರಲು, ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗು, ಸಹಿಸುತ್ತವೆ, ಮುಖಚರ್ಯೆ, ABET, ಆರೈಕೆ, ರೈಲು, ಮನರಂಜನೆ, ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ, ಸಾಕು, ರಕ್ಷಿಸಲು, ಪಾಲು-ಮಾಡು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು

nonsupportnonsupportingಬೆಂಬಲsupportableಬೆಂಬಲಬೆಂಬಲಿಗಬೆಂಬಲಿಗರುಪೋಷಕಬೆಂಬಲಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of support in English
Noun(1) the activity of providing for or maintaining by supplying with money or necessities(2) aiding the cause or policy or interests of(3) something providing immaterial assistance to a person or cause or interest(4) a military operation (often involving new supplies of men and materiel(5) documentary validation(6) the financial means whereby one lives(7) supporting structure that holds up or provides a foundation(8) the act of bearing the weight of or strengthening(9) a musical part (vocal or instrumental(10) any device that bears the weight of another thing(11) financial resources provided to make some project possible
Verb(1) give moral or psychological support, aid, or courage to(2) support materially or financially(3) be behind; approve of(4) be the physical support of; carry the weight of(5) establish or strengthen as with new evidence or facts(6) adopt as a belief(7) support with evidence or authority or make more certain or confirm(8) argue or speak in defense of(9) play a subordinate role to (another performer(10) be a regular customer or client of(11) put up with something or somebody unpleasant
Examples of support in English
(1) It is still illegal in South Korea to advocate support for North Korea or its regime.(2) The strikers have won overwhelming public support for their campaign to escape poverty.(3) She screamed abuse at her managers after the support band finished its set.(4) The girls are going to be the support band, so I may try to take some more photos for their website.(5) she clutched the sideboard for support(6) I arrived a little late, after problems parking, but managed to catch around half of the support act.(7) There are already more people than our planet can support on an ongoing basis.(8) They have no back up system, no organisation to which they can turn to for support and financial assistance.(9) Performing at the dance will be the Irish band Seamus Moore and his JCB Band plus a support band.(10) Sheila found herself clutching the sideboard for support as a surge of vertigo threatened to overcome her.(11) Roger hopes to arrange for local rock bands to play support during each Keighley concert.(12) Nervous observers sketched doomsday scenarios, but the president received widespread bipartisan support .(13) Eventually he shuffled off leaving half the crowd blissfully unaware there had even been a support act.(14) He unified his state in order to support an army strong enough to defend it.(15) What's interesting about this is that the 3.06GHz Pentium 4 was the first P4 to officially support Hyper-Threading.(16) Once the record was out, we started to do gigs as a support act to bands like A Certain Ratio and Inspiral Carpets.
Related Phrases of support
(1) to support ::
ಬೆಂಬಲ
(2) technical support ::
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯ
(3) financial support ::
ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು
(4) child support ::
ಮಕ್ಕಳ ಬೆಂಬಲ
(5) tech support ::
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯ
(6) support staff ::
ಬೆಂಬಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
(7) support group ::
ಬೆಂಬಲ ಗುಂಪು
(8) income support ::
ಆದಾಯದ ಬೆಂಬಲ
(9) moral support ::
ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ
(10) in support ::
ಬೆಂಬಲವಾಗಿ
Synonyms
Noun
1. pillar ::
ಪಿಲ್ಲರ್
2. maintenance ::
ನಿರ್ವಹಣೆ
3. encouragement ::
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
4. comfort ::
ಆರಾಮ
6. backing ::
ಹಿಮ್ಮೇಳ
7. advocacy ::
ವಕಾಲತ್ತು
9. livelihood ::
ಬದುಕಿಗಾಗಿ
10. documentation ::
ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು
12. financial backing ::
ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ
13. accompaniment ::
ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ
Verb
15. provide for ::
ಫಾರ್
16. comfort ::
ಆರಾಮ
17. substantiate ::
ರುಜುವಾತು
18. help ::
ಸಹಾಯ
19. back ::
ಮತ್ತೆ
20. advocate ::
ವಕೀಲರಾಗಿ
21. underpin ::
ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ
22. endure ::
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತೆ
23. subscribe ::
ಚಂದಾದಾರರಾಗಬಹುದು
25. defend ::
ರಕ್ಷಿಸಲು
26. plump for ::
ಕೊಬ್ಬಿದ
27. corroborate ::
ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಿವೆ
28. patronage ::
ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ
Antonyms
1. disprove ::
ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ
2. rebut ::
ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸು
3. refute ::
ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು
Different Forms
nonsupport, nonsupporting, support, supportable, supported, supporter, supporters, supporting, supportive, supports
Word Example from TV Shows
I fully support him.

I fully SUPPORT him.

Money Heist Season 1, Episode 11

If the great houses support
your claim against Cersei,

If the great houses SUPPORT your claim against Cersei,

Game of Thrones Season 7, Episode 2

No? Catelyn Stark begged her sister
for support, and Lysa refused.

No? Catelyn Stark begged her sister for SUPPORT, and Lysa refused.

Game of Thrones Season 4, Episode 8

You have any evidence
to support that statement?

You have any evidence to SUPPORT that statement?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 3

The Blackfish is a legend.
His support would mean a great deal.

The Blackfish is a legend. His SUPPORT would mean a great deal.

Game of Thrones Season 6, Episode 5

English to Kannada Dictionary: support

Meaning and definitions of support, translation in Kannada language for support with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of support in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'support'

What support means in Kannada, support meaning in Kannada, support definition, examples and pronunciation of support in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History