English to Kannada Meaning of block - ಬ್ಲಾಕ್


Block :
ಬ್ಲಾಕ್

ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ, ತಡೆಗೋಡೆ, ಬಂಕರ್, ಅಡಚಣೆ, ಬ್ಲಾಕ್, ದಂಡೆ, ವಾಗ್ದಾಳಿ, ಬರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಸಾಲು, ಲೈನ್, ಶ್ರೇಣಿಯ, ಶ್ರೇಣಿ, ಬಿರಿ, ಲಾಗ್, ಬೊಲೆ, ಕೆಳಗೆ, ಗಲ್ಲು, ನೇಣುಗಂಬ, ಗಲ್ಲು ಮರಗಳು, ಮರ, ಪಕ್ಷದ, ಗುಂಪು, ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ, ಅಡ್ಡ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ, ವಿಭಾಗವನ್ನು, ದಡ್ಡ, ಗುಗ್ಗು, ಬೂಬಿ

ಬ್ಲಾಕ್, ಒಳಕ್ಕೆ, ಒಳಗೊಳ್ಳಲು, ರಿಂಗ್, ಮುತ್ತಿಗೆ, ವಿಚಾರಿಸುವ, ತಡೆಯೊಡ್ಡಲು, ಮಿತಗೊಳಿಸುವ, ಅಡ್ಡಿಮಾಡುವ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ಲಾಗ್, ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ, ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು, ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು, ದೂರಮಾಡು, ತಡೆಹಿಡಿಯುವ, ಬೆಳೆ

ಬ್ಲಾಕ್ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆಬ್ಲಾಕರ್ಬ್ಲಾಕರ್ತಡೆಯುವಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನುಅನಿರ್ಬಂಧಿಸಲುನಿರ್ಬಂಧವನ್ನುಅನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿಅನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of block in English
Noun(1) a solid piece of something (usually having flat rectangular sides(2) a rectangular area in a city surrounded by streets and usually containing several buildings(3) a three-dimensional shape with six square or rectangular sides(4) a number or quantity of related things dealt with as a unit(5) housing in a large building that is divided into separate units(6) (computer science(7) an inability to remember or think of something you normally can do; often caused by emotional tension(8) a simple machine consisting of a wheel with a groove in which a rope can run to change the direction or point of application of a force applied to the rope(9) a metal casting containing the cylinders and cooling ducts of an engine(10) an obstruction in a pipe or tube(11) a platform from which an auctioneer sells(12) the act of obstructing or deflecting someone's movements
Verb(1) render unsuitable for passage(2) hinder or prevent the progress or accomplishment of(3) stop from happening or developing(4) interfere with or prevent the reception of signals(5) run on a block system(6) interrupt the normal function of by means of anesthesia(7) shut out from view or get in the way so as to hide from sight(8) stamp or emboss a title or design on a book with a block(9) obstruct(10) block passage through(11) support, secure, or raise with a block(12) impede the movement of (an opponent or a ball(13) be unable to remember(14) shape by using a block(15) shape into a block or blocks(16) prohibit the conversion or use of (assets
Examples of block in English
(1) if you want to make good watercolor sketches, pick up a block <(em> of watercolor paper in some portable size.(2) Knight did well to block Soloman's shot(3) Black threes can be discarded, and block the next player from taking the pile.(4) a cell block(5) a block of marble(6) On the block where I lived, I remember seeing a young woman hunched over in pain, weeping hysterically.(7) it will act as a block on privatisation(8) block up the holes with sticky tape(9) Whether you opt for a single flat or whole block , though, choosing where to buy can require some careful research.(10) ÔÇÿThe parked cars block the road and leave nowhere for anyone to pull in,ÔÇÖ he said.(11) It is unfashionable to say so, but there is something powerfully evocative about this block of stone.(12) an emotional block(13) the government tried to block an agreement on farm subsidies(14) Local anesthetic agents block pain transmission by interfering with nerve cell depolarization of peripheral pain fibers.(15) A beautiful new block of four U.S. stamps pays tribute to an amazing founding father in his roles as Statesman, Scientist, Printer and Postmaster.(16) The ink of the fixing agent is subsequently overprinted on the above block of colour in the required image.
Related Phrases of block
(1) block of flats ::
ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಬ್ಲಾಕ್
(2) building block ::
ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್
(3) block out ::
ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವುದು
(4) stumbling block ::
ಅಡಚಣೆ
(5) block letter ::
ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರ
(6) block diagram ::
ಬ್ಲಾಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ
(7) sun block ::
ಸೂರ್ಯನ ಬ್ಲಾಕ್
(8) city block ::
ನಗರ ವಿಭಾಗ
(9) block party ::
ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿ
(10) block letters ::
ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳು
Synonyms
Noun
1. chunk ::
ಪಡೆ
2. building ::
ಕಟ್ಟಡ
3. batch ::
ಬ್ಯಾಚ್
4. obstacle ::
ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ
5. blockage ::
ನಿರೋಧವನ್ನು
6. city block ::
ನಗರ ವಿಭಾಗ
7. mental block ::
ಮಾನಸಿಕ ಬ್ಲಾಕ್
8. cube ::
ಘನ
10. pulley block ::
ರಾಟೆ ಬ್ಲಾಕ್
11. cylinder block ::
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್
Verb
13. hinder ::
ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು
14. stop ::
ನಿಲ್ಲಿಸಲು
15. blank out ::
ಖಾಲಿ
16. jam ::
ಜಾಮ್
17. obstruct ::
ತಡೆಯೊಡ್ಡಲು
18. deflect ::
ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ
19. immobilize ::
ನಿಶ್ಚಲವಾಗುತ್ತವೆ
20. block off ::
ಆಫ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು
21. halt ::
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು
22. choke up ::
ಅಪ್ ಚಾಕ್
Different Forms
block, blocked, blocker, blockers, blocking, blocks, unblock, unblocked, unblocking, unblocks
Word Example from TV Shows
What block you got in it?

What BLOCK you got in it?

Breaking Bad Season 5, Episode 16

Yeah. Just around
the block.

Yeah. Just around the BLOCK.

Breaking Bad Season 4, Episode 6

I just wear the appropriate sun block
because I don't take melanoma lightly.

I just wear the appropriate sun BLOCK because I don't take melanoma lightly.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 11

l live on the 4900 block
of Doswell Place
and l want to report

l live on the 4900 BLOCK of Doswell Place and l want to report

Breaking Bad Season 4, Episode 9

That smoke will block only our sight.\NTake it away. Come on, Moscow!

That smoke will BLOCK only our sight.
Take it away. Come on, Moscow!

Money Heist Season 1, Episode 12

English to Kannada Dictionary: block

Meaning and definitions of block, translation in Kannada language for block with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of block in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'block'

What block means in Kannada, block meaning in Kannada, block definition, examples and pronunciation of block in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History