English to Kannada Meaning of cast - ಪಾತ್ರ


Cast :
ಪಾತ್ರ

ಎಸೆಯಲು, ಪಾತ್ರ, ಪಿಚ್, ವಾಲಿ, ನಾಚಿಕೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಪಕ್ಷಪಾತ, ಯೋಗ್ಯತಾ, ಒಲವಿನ, ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಅಚ್ಚು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಎರಕದ, ರೂಪ, ಆಕಾರವನ್ನು, ಪ್ರಕಾರದ, ಷರತ್ತು, ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಹರಿಯುವಂತೆ, ಸಹಜವಾಗಿ

ಎಸೆಯಲು, ಪಾತ್ರ, ಕೆಳಗೆ ಎಸೆಯಲು, ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ, ವಾಲಿ, ಕಂಡು, ಲೆಕ್ಕ, ಎಣಿಕೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್, ಹೇಳಲು, ಯಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ಮುರಿ, ಕೆಳಗೆ ಜೋರಾಗಿ, ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಥಾನ, ಚೆದುರಿದ, ಶಾಟ್, ಕುಣಿತ, ಶೂಟ್, ಬೆಂಕಿ, ರದ್ಧುಗೊಳಿಸು, ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ, ಮಂದಿ, ನೆಗೆಯುವುದನ್ನು, ಏರಿಕೆ, ನಿರ್ಮಿಸಲು, ರೂಪ, ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದ್ದಾರೆ, ಎದುರಾದವು, ಕುಸಿಯಿತು, ನಾಕ್, ಯೋಜನೆಯ, ಎಸೆ, ಬಿಡುಗಡೆ, ಡ್ಯಾಶ್, ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು, ರದ್ದು, ಕೆಡಿಸು, ಕ್ಯಾಷಿಯರ್

ಪಾತ್ರ, ಗುಡ್ಡಗಾಡಿನ

ಪಾತ್ರಜಾತಿಎರಕದಲೋಹವುಪ್ರಸಾರಗಳು
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of cast in English
Noun(1) the actors in a play(2) container into which liquid is poured to create a given shape when it hardens(3) the distinctive form in which a thing is made(4) the visual appearance of something or someone(5) bandage consisting of a firm covering (often made of plaster of Paris(6) object formed by a mold(7) the act of throwing dice(8) the act of throwing a fishing line out over the water by means of a rod and reel(9) a violent throw
Verb(1) put or send forth(2) deposit(3) select to play,sing, or dance a part in a play, movie, musical, opera, or ballet(4) throw forcefully(5) assign the roles of (a movie or a play(6) move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment(7) form by pouring (e.g., wax or hot metal(8) get rid of(9) choose at random(10) formulate in a particular style or language(11) eject the contents of the stomach through the mouth
Examples of cast in English
(1) While much of the information Patterson covers is not new ground, there is a decidedly different cast to her research.(2) He had been picked for the Western cast of his features and his ability to follow orders.(3) Recent evidence has cast doubt on the link between nitrates and stomach cancer.(4) I had just finished applying a cast to her fractured wrist.(5) He has been cast in a certain way by his silence because he thought the right thing to do was to work with the police and not come on your show.(6) She cast it aside forcefully and with stony eyes, turned to Dimitri.(7) More than 20,000 background actors were cast for the films(8) the colors he wore emphasized the olive cast of his skin(9) Under normal conditions, if a horse has cast a shoe, I can get out in a day or two and put it back on.(10) Bells can be hollowed from wood or made from glass or ceramics, but most are cast or forged from metal.(11) His own fault he hides, as a cheat hides an unlucky cast of the die.(12) I have had very close friends in the fishing community basically cast me out of their circles for criticizing commercial fishers.(13) On putting it on she was cast into the water and later rescued.(14) Our forebears were cast out from their homeland by the ruling class.(15) First cast , the fly landed lightly, then drifted downstream for about three yards.(16) He had more chance of catching something in a jam jar than where he had cast his lines but we didn't have the heart to nip back and tell him.
Related Phrases of cast
(1) cast away ::
ವಿದೇಶ ಪಾತ್ರ
(2) cast out ::
ಹೊರ ಹಾಕು
(3) cast aside ::
ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ
(4) cast steel ::
ಪಾತ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ
(5) cast a spell ::
ಒಂದು ಮಂಕುಬೂದಿ ಎರಚಿದ
(6) plaster cast ::
ಮುಲಾಮುಪಟ್ಟಿ
(7) die cast ::
ಡೈ ಕಾಸ್ಟ್
Synonyms
Noun
1. mold ::
ಅಚ್ಚು
2. throw ::
ಎಸೆಯಲು
3. type ::
ಮಾದರಿ
5. casting ::
ಎರಕದ
6. dramatis personae ::
dramatis ಪರ್ಸೊನೇ
7. form ::
ರೂಪ
8. plaster cast ::
ಮುಲಾಮುಪಟ್ಟಿ
9. roll ::
ರೋಲ್
10. hurl ::
ಹರ್ಲ್
Verb
11. throw ::
ಎಸೆಯಲು
12. spread ::
ಹರಡುವಿಕೆ
13. direct ::
ನೇರ
14. register ::
ನೋಂದಣಿ
15. emit ::
ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ
16. form ::
ರೂಪ
17. shed ::
ಚೆಲ್ಲುವ
18. mold ::
ಅಚ್ಚು
19. choose ::
ಆಯ್ಕೆ
20. hurl ::
ಹರ್ಲ್
21. redact ::
ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
22. be sick ::
ರೋಗಪೀಡಿತನಾಗಿರು
23. drift ::
ಡ್ರಿಫ್ಟ್
24. draw ::
ಸೆಳೆಯಲು
25. drop ::
ಡ್ರಾಪ್
26. project ::
ಯೋಜನೆಯ
Different Forms
cast, casting, castings, casts
Word Example from TV Shows
And my immortal soul
gets cast down

And my immortal soul gets CAST down

Westworld Season 2, Episode 2

I find being cast in the role of bad girl
oddly titillating.

I find being CAST in the role of bad girl oddly titillating.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 3

Perhaps that's why your son was
so eager to cast you aside for me.

Perhaps that's why your son was so eager to CAST you aside for me.

Game of Thrones Season 5, Episode 7

...did have a love spell cast on them.

...did have a love spell CAST on them.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 23

So, my friend, the die is cast.

So, my friend, the die is CAST.

Vikings Season 1, Episode 9

English to Kannada Dictionary: cast

Meaning and definitions of cast, translation in Kannada language for cast with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of cast in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'cast'

What cast means in Kannada, cast meaning in Kannada, cast definition, examples and pronunciation of cast in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History