English to Kannada Meaning of give - ನೀಡಲು


Give :
ನೀಡಲು

ನೀಡಲು, ಪಾವತಿ, ಕಳುಹಿಸು, ತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡು, ನೀಡಿ, ತಲುಪಿಸಲು, ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು, ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ, ಹೇರಲು, ದಾನ, ದಯಪಾಲಿಸು, ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅರ್ಪಿಸಿ, ಇಳುವರಿ, ಬದ್ಧತೆ, ಶರಣಾಗತಿಯ, ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ, ತ್ಯಜಿಸಲು, ಸಡಿಲಿಸಲು, ಬಂಧನಮುಕ್ತ, ಒಪ್ಪಿಸಲು, ಸ್ವೀಕರಿಸಲು, ಅರಿಕೆ, ಗುರುತಿಸಿ, ಗುರುತಿಸಲು, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು, ದಯಪಾಲಿಸಲು, ಒಳಗೆ ಹಾಕು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು, ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸು, ಬಣ್ಣ, ಪ್ರಸರಣ, ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು, ಪಸರಿಸುವ, ಮೃದು ಆಗಲು, ಮರುಕ, ರದ್ದುಮಾಡು, ಕರಗುತ್ತವೆ, ಪೂರೈಕೆ, ಸರ್ವ್, ಸರಬರಾಜು ಮಾಡು, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಉಡುಗೆಯನ್ನು, ಪುಟ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು, ಅವಕಾಶ, ಸರಿದೂಗಿಸಲು, ಸಹಾಯ, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಇಳುವರಿ, ಉತ್ಪಾದಿಸು, ಸೃಷ್ಟಿಸಲು, ಪ್ರಸಾರಮಾಡಲು, ಸ್ಪಾವ್ನ್, ಮಾಹಿತಿ, ವರದಿ, ಭರವಸೆಯನ್ನು, ಶಿಕ್ಷೆ, ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು, ಜುಲ್ಮಾನೆ ಹಾಕು, ದಂಡಿಸು, ಸರಿಯಾದ, ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು, ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ, ಊಹಿಸುತ್ತವೆ, ಫಾರ್ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಲು, ಪರವಾನಗಿ, ಅನುಮೋದಿಸಲು, ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಸಮ್ಮತಿ, ಅಧಿಕಾರ, ಒಪ್ಪಿ, ಅನುವಾದ, ಫಾರ್, ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ, ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು, ಹೊರಸೂಸು, ಘೋಷಿಸಲು, ನಿಯಮದಲ್ಲಿ, ಹೊರಟಿತು, ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಮಣಿಯುವಿಕೆ, ಸೌಲಭ್ಯ, ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು, ವಸಂತ, ಕಿಕ್, ಸರಣಿ, ಸಂಕೋಲೆ, ಕೋಳ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ

ನೀಡಲುನೀಡುತ್ತದೆನೀಡುವgivings
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of give in English
Noun(1) the elasticity of something that can be stretched and returns to its original length
Verb(1) cause to have, in the abstract sense or physical sense(2) be the cause or source of(3) transfer possession of something concrete or abstract to somebody(4) convey or reveal information(5) convey, as of a compliment, regards, attention, etc.; bestow(6) organize or be responsible for(7) convey or communicate; of a smile, a look, a physical gesture(8) give as a present; make a gift of(9) cause to happen or be responsible for(10) dedicate(11) give or supply(12) transmit (knowledge or skills(13) bring about(14) leave with; give temporarily(15) emit or utter(16) endure the loss of
Examples of give in English
(1) give him his due(2) don't give me any of your back talk(3) As well as missing his company, he often mentioned what he would give for the same opportunity.(4) She's pretty, you have to give her that much.(5) give me the police(6) some people give a lot of themselves(7) I give my honour that I shall be ready to depart by the middle of April.(8) Thai fishcakes tend to have a foam-like quality: like padded cushions with a bit of a give .(9) And by the time the voters have had enough of this, the banking tax scandal will be long forgotten - I'd give it a week at most.(10) give my love to all the girls(11) If all this sounds familiar, give yourself a pat on the back for paying attention.(12) You do these things because you hope that they will give you pleasure.(13) Ladies and gentlemen, I give you the Queen!(14) The hearing ended on Thursday and Mr Justice Sullivan will give his judgement this week.(15) when two people who don't get on are thrust together, something's got to give(16) They seemed to enjoy themselves as I heard her give an annoyingly sweet laugh.
Related Phrases of give
(1) give up ::
ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು
(2) to give ::
ನೀಡಲು
(3) never give up ::
ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬೇಡ
(4) give in ::
ನೀಡಿ
(5) give back ::
ತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡು
(6) give birth ::
ಹೆರಿಗೆಗೆ
(7) give out ::
ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು
(8) give off ::
ಹೊರಸೂಸು
(9) give it to me ::
ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು
Synonyms
Noun
1. elasticity ::
ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ
2. spring ::
ವಸಂತ
Verb
3. present with ::
ಪ್ರಸ್ತುತ
4. convey to ::
ತಿಳಿಸುವ
5. entrust ::
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು
6. sacrifice ::
ತ್ಯಾಗದ
7. allow ::
ಅವಕಾಶ
8. show ::
ಪ್ರದರ್ಶನ
9. cause ::
ಕಾರಣ
10. produce ::
ಉತ್ಪಾದಿಸು
11. organize ::
ಸಂಘಟಿಸಲು
12. perform ::
ನಿರ್ವಹಿಸಲು
13. utter ::
ತೀರ
14. administer ::
ಆಡಳಿತ
15. give way ::
ದಾರಿ
16. open ::
ತೆರೆದ
17. pay ::
ಪಾವತಿ
18. devote ::
ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು
19. founder ::
ಸಂಸ್ಥಾಪಕ
20. grant ::
ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ
21. pass on ::
ಮುಂದೆ ದಾಟಿಸು
22. generate ::
ಸೃಷ್ಟಿಸಲು
23. make ::
ಮಾಡಲು
24. feed ::
ಫೀಡ್
25. render ::
ನಿರೂಪಿಸಲು
26. yield ::
ಇಳುವರಿ
27. gift ::
ಉಡುಗೊರೆ
29. afford ::
ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ
30. contribute ::
ಕೊಡುಗೆ
31. throw ::
ಎಸೆಯಲು
32. leave ::
ಬಿಟ್ಟು
33. establish ::
ಸ್ಥಾಪಿಸಲು
34. apply ::
ಅರ್ಜಿ
Antonyms
1. hold ::
ಹಿಡಿದಿಡಲು
2. keep ::
ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
3. retain ::
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
Different Forms
give, gives, giving, givings
Word Example from TV Shows
- ...but here.
- All right. So, um, just give me a call.

- ...but here. - All right. So, um, just GIVE me a call.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 20

I'm going to give you a much better girl
and a much better castle.

I'm going to GIVE you a much better girl and a much better castle.

Game of Thrones Season 5, Episode 2

The Boltons will give you
safe passage to the Stony Shore.

The Boltons will GIVE you safe passage to the Stony Shore.

Game of Thrones Season 4, Episode 8

I can't let you in,
but I've got hats and T-shirts I can give you.

I can't let you in, but I've got hats and T-shirts I can GIVE you.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 19

May the warrior give her courage.

May the warrior GIVE her courage.

Game of Thrones Season 2, Episode 6

English to Kannada Dictionary: give

Meaning and definitions of give, translation in Kannada language for give with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of give in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'give'

What give means in Kannada, give meaning in Kannada, give definition, examples and pronunciation of give in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History