English to Kannada Meaning :: grouse

ಗೊಣಗಾಟ
Grouse :
ಗ್ರೌಸ್
- ಗ್ರೌಸ್grousedಗ್ರೌಸುಗಳುgrousing
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) flesh of any of various grouse of the family Tetraonidae; usually roasted; flesh too dry to broil(2) popular game bird having a plump body and feathered legs and feet
Verb(1) hunt grouse(2) complain

Show Examples
(+)

(1) Roast grouse with poached plums was just drowned in jam (game wants bread sauce, crumbs and red wine in a glass, that's all) and the chicken was stuffed not with salmon this time, but foie gras.(2) The grouse of aged visitors to the Eco Park against the Corporation is that it has not taken any steps to develop the three-acre area on its southern side.(3) Typically, customers do grouse , but in the aggregate, they've not rebelled and over time have come to accept the practice as fully entrenched.(4) Their grouse is that other south Indian language films are sound both technically and visually as they have film cities of their own.(5) One of the best ways to cook grouse to appreciate its fresh gamey flavour is to remove the breasts and pan-fry them.(6) Business as usual is what has driven the greater sage grouse to its precarious brink.(7) Their grouse : expansive windmill-farms look unsightly!(8) However, the main grouse of these publishers is that they do not get much by way of advertisement support from corporates, which prefer the English publications.(9) After that, I had a sensational roast young grouse served medium-rare.(10) The breast of grouse was slightly overdone and a bit dry, but had the intriguingly complex flavours of wild moorland feeding.(11) That proper water supply has been ensured to four residential extensions which came up only recently, while things continue to ail in the old town limits is another grouse .(12) Have a grouse about an inconsiderate bus driver?(13) Roast grouse is where traditional cooking and accompaniments can't be beaten - bread sauce, watercress, game gravy, even buttery fried crumbs or game chips all are perfect partners to roast grouse .(14) As we near the beginning of the autumn game season, consider brambles as accompaniments in sauces; with their tart sweetness, they complement perfectly the richness of game such as venison, grouse or pigeon.(15) Commercial snapper crews grouse also about offshore shrimpers, although not quite so vocally, and feel that sport fishermen may get too large a share.(16) Which was the fastest game bird in Europe - the golden plover or the grouse ?
Related Words
(1) black grouse ::
ಬ್ಲಾಕ್ ಗೊಣಗಾಟ
Synonyms
Noun
1. grumble ::
ಗೊಣಗು
2. complaint ::
ದೂರು
3. grievance ::
ದೂರು
4. objection ::
ಆಕ್ಷೇಪಣೆ
5. cavil ::
ಸುಮ್ಮನೆ ದೂರು
6. quibble ::
ವಕ್ರೋಕ್ತಿಗೆ
7. moan ::
ನರಳು
8. beef ::
ದನದ
9. gripe ::
ಹಿಂಸಿಸು
10. grouch ::
ಗೊಣಗುಟ್ಟು
Verb
11. grumble ::
ಗೊಣಗು
12. complain ::
ದೂರು
13. protest ::
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ
14. whine ::
ಕೀರಲು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ
15. bleat ::
ಅರಚುತ್ತವೆ
16. carp ::
ಕಾರ್ಪ್
17. cavil ::
ಸುಮ್ಮನೆ ದೂರು
18. make a fuss ::
ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಲ್ಲದೇ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಮಾಡಲು
19. moan ::
ನರಳು
20. bellyache ::
ಹೊಟ್ಟೆನೋವು
21. gripe ::
ಹಿಂಸಿಸು
22. beef ::
ದನದ
23. bitch ::
ಬಿಚ್
24. grouch ::
ಗೊಣಗುಟ್ಟು
25. sound off ::
ಧ್ವನಿ ಆಫ್
26. kvetch ::
kvetch
Different Forms
grouse, groused, grouses, grousing
English to Kannada Dictionary: grouse

Meaning and definitions of grouse, translation in Kannada language for grouse with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of grouse in Kannada and in English language.

Tags for the entry "grouse"

What grouse means in Kannada, grouse meaning in Kannada, grouse definition, examples and pronunciation of grouse in Kannada language.

English to Kannada Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Direct
ನೇರ, ಬಲ, ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ, ತಕ್ಷಣದ, ನೆಟ್ಟಗೆ, ಕಾಣುವ, ದೃಢವಾದ, ಸುಲಭ, ಸರಳ, ಅಸಂದಿಗ್ಧ, ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ, ಏಕಾರ್ಥಕ, ಪಕ್ಕದ, ಹತ್ತಿರವಾದ, ಸಮೀಪದ, ಸ್ಪಷ್ಟ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್, ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತಿರುವ, ತೆರೆದ, ಫ್ರಾಂಕ್, ವಿಸ್ತಾರವಾದ, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು, ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದನೇರ, ನೋಡಿ, ಶಿಫಾರಸು, ಅರ್ಥ, ನಿರ್ವಹಿಸು, ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ನೀತಿ, ಕೆಲಸ, ದಾರಿ, ಸೂಚನೆ, ಗಮನಿಸಿ, ಗಮನಿಸು, ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು, ಮಾರ್ಕ್, ಗುರಿ, ಹುಡುಕುವುದು, ರೈಲು, ಸಲುವಾಗಿ, ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು, , ನೇಮಿಸು, ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ, ತಲೆ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಬ್ಯಾಕ್, ಅಧಿಕಾರಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೇಲೆ, ವಿಲೇವಾರಿ, ಸರಿಪಡಿಸು, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಸಲಹೆಕೂಡಲೆ, ನೇರ, ಕೊಬ್ಬಿದ, , ನೇರವಾಗಿ, ತಕ್ಷಣ, ಮಟ್ಟದ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಸುಲಭ, ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ, ನೆಟ್ಟಗೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಫ್ರಾಂಕ್, ತತ್ತರಿಸದ, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ, ದಿಟ್ಟವಾದ, ಸೂಚನೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶುಲ್ಕ, ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.