English to Kannada Meaning of running - ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ


Running :
ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ

ರೇಸಿಂಗ್, ಹಾರುವ, ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ, ಸಹಜವಾಗಿ, ವಾಶ್, ರನ್, ಓಟದ, ಬಿರುಸಿನ, ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಫ್ಲೈಟ್

ಹೋಗುವ, ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ, ಸಕ್ರಿಯ, ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಪರೇಟ್, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ರೇಸಿಂಗ್, ಹಾರುವ, ತೊಳೆಯುವ, ಚಲಿಸುವ, ಸಾಮಾನ್ಯ, ಸರಾಸರಿ, ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ, ಎಡೆಬಿಡದ, ನಿಲ್ಲದ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ, ವೇಗದ, ತ್ವರಿತ, ಕ್ಷಿಪ್ರ

ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of running in English
Noun(1) (American football(2) the act of running; traveling on foot at a fast pace(3) the state of being in operation(4) the act of administering or being in charge of something(5) the act of participating in an athletic competition involving running on a track
Verb(1) move fast by using one's feet, with one foot off the ground at any given time(2) flee; take to one's heels; cut and run(3) stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point(4) direct or control; projects, businesses, etc.(5) have a particular form(6) move along, of liquids(7) perform as expected when applied(8) change or be different within limits(9) run, stand, or compete for an office or a position(10) cause to emit recorded audio or video(11) move about freely and without restraint, or act as if running around in an uncontrolled way(12) have a tendency or disposition to do or be something; be inclined(13) be operating, running or functioning(14) change from one state to another(15) cause to perform(16) be affected by; be subjected to
Adjective(1) (of fluids(2) continually repeated over a period of time(3) of advancing the ball by running(4) executed or initiated by running(5) measured lengthwise(6) (of e.g. a machine, or working
Examples of running in English
(1) Blisters are a common minor injury for athletes who take part in prolonged sports, such as long-distance running or football.(2) The Otley rugby player has been among their recruits producing some exciting if unorthodox running between the wickets.(3) Suddenly, the low, rhythmic sound of running footsteps became conscious to the both of us.(4) Those who are absent from classes for two weeks running or 50 class hours added up in one semester will be given a record of a demerit for misconduct.(5) Some great strokes and hard running from the batsman managed to make it seven needed from the last over.(6) The Laois style of quick passing and running was replaced by the more direct approach of catch and kick.(7) Since virtually every running of the race takes place in driving rain and a bitter wind, the spongy surface drains the strength from the horses.(8) It is not known whether the premises have a working electricity supply or running water and much of the estate has fallen into disrepair.(9) This coming Sunday the Athletic Club are pleased to present the second running of the Round Hill Fell Race.(10) The police's long running battle to take on the burglar enters a new phase in the town this week.(11) I have no idea whether they realise how much they have disrupted the day-to-day to running of the school.(12) The return to running should be gradual, starting at an easy pace on a level surface.(13) The company keeps your data safe and is responsible for the financial running of the project.(14) This will be the 132nd running of what I will continue to call the Powderhall sprint.(15) I was into my running and competed in the London Marathon three times and did numerous half marathons.(16) At least part of that time should be spent running , preferably off the leash in a safe, confined area.
Related Phrases of running
(1) run ::
ರನ್
(2) running shoe ::
ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೂ
(3) running away ::
ಓಡಿಹೋಗುವುದು
(4) running out ::
ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ
(5) running water ::
ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರು
(6) running shoes ::
ಶೂಗಳು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ
(7) go running ::
ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋಗಿ
(8) time is running out ::
ಸಮಯ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ
(9) running nose ::
ಸೋರುವ ಮೂಗು
(10) keep running ::
ಓಡುತ್ತಲೇ
(11) running track ::
ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್
Synonyms
Adjective
1. flowing ::
ಹರಿಯುವ
2. ongoing ::
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ
3. in succession ::
ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ
4. linear ::
ರೇಖೀಯ
5. working ::
ಕೆಲಸ
Noun
7. administration ::
ಆಡಳಿತ
8. operation ::
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು
9. track ::
ಟ್ರ್ಯಾಕ್
10. run ::
ರನ್
Verb
11. sprint ::
ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್
13. compete ::
ಪೈಪೋಟಿ
14. go ::
ಹೋಗಿ
15. cast ::
ಪಾತ್ರ
16. extend ::
ವಿಸ್ತರಿಸಲು
17. flow ::
ಹರಿಯುವಂತೆ
18. travel ::
ಪ್ರಯಾಣ
19. drive ::
ಡ್ರೈವ್
20. be in charge of ::
ಉಸ್ತುವಾರಿ
21. maintain ::
ನಿರ್ವಹಿಸಲು
23. operate ::
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ
24. be valid ::
ಊರ್ಜಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
25. be staged ::
ಆಡಲಾದ
26. be a candidate for ::
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರಬಹುದು
27. publish ::
ಪ್ರಕಟಿಸಲು
28. smuggle ::
ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ
29. chase ::
ಚೇಸ್
30. run for ::
ರನ್
31. consort ::
ಪತ್ನಿ
32. course ::
ಸಹಜವಾಗಿ
33. execute ::
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು
34. endure ::
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತೆ
35. guide ::
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
36. ladder ::
ಏಣಿಯ
37. unravel ::
ಗೋಜುಬಿಡಿಸು
39. campaign ::
ಪ್ರಚಾರ
40. lam ::
ಲ್ಯಾಮ್
41. play ::
ಆಡಲು
42. ply ::
ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ
43. range ::
ಶ್ರೇಣಿಯ
44. hunt ::
ಬೇಟೆ
45. race ::
ಓಟದ
46. carry ::
ಸಾಗಿಸುವ
47. lead ::
ದಾರಿ
48. tend ::
ಒಲವು
49. bleed ::
ಬ್ಲೀಡ್
Different Forms
running
Word Example from TV Shows
Get over yourself.
I whistled, you came running.

Get over yourself. I whistled, you came RUNNING.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 9

What are the odds of
running into you here?

What are the odds of RUNNING into you here?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 22

As long as you don't feel it
running down your pants, you're fine.

As long as you don't feel it RUNNING down your pants, you're fine.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 11

I'm not running from Stannis.

I'm not RUNNING from Stannis.

Game of Thrones Season 2, Episode 5

Well, they're not running
away screaming, so, no.

Well, they're not RUNNING away screaming, so, no.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 4

English to Kannada Dictionary: running

Meaning and definitions of running, translation in Kannada language for running with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of running in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'running'

What running means in Kannada, running meaning in Kannada, running definition, examples and pronunciation of running in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History