English to Kannada Meaning of turn - ಪ್ರತಿಯಾಗಿ


Turn :
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ

ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಸರದಿಯ, ಡೈಸ್, ಉಪಶಾಖೆ, ಶಾಖೆಯ, ಕಥೆ, ಬದಲಾವಣೆ, ಪರ್ಯಾಯ, ಸ್ವಿಚ್, ಬದಲಾವಣೆಯು, ಬಾಗುತ್ತದೆ, ತಿರುವು, ಬಾಗಿ, ಇಚ್ಛೆ, ಬಳಸುದಾರಿಯನ್ನು, ಸುತ್ತುವುದು, Twirl, ಗುಂಡಗೆ, ಗಾಳಿಯ, ಸಮಯ, ಹಗಲಿನ, ಅವಧಿಯನ್ನು, ಕರಾವಳಿ ಸಮೀಪದ, ತೀರ, ಕೂಡಲು, ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯ, ಜಲಾನಯನ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ, ಪಾಯಿಂಟ್, ವಿಚಲನ, ಷರತ್ತು, ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಐಟಂ, ಹಂತ, ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರವರ್ಗ, ಪೀಳಿಗೆಯ, ಪ್ರಕಾರದ, ಶೈಲಿ, ಕಸ್ಟಮ್, ಆಚರಣೆಗೆ, ಅಭ್ಯಾಸದ, ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು, ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಪಕ್ಷಪಾತ, ಯೋಗ್ಯತಾ, ಒಲವಿನ, ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಗುರಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ವರ್ತನೆ, ಮೋಡ್, ರೂಪ, ಮೋಡಸ್, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹಿಂಡು, ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಗಿರಕಿ, ಮೂಲೆ, ಕರ್ವ್, ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಜಂಕ್ಷನ್

ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಬಗ್ಗೆ-ಟರ್ನ್, ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ, ಬೆಳೆಯಲು, ಬೀಳುತ್ತವೆ, ಎಂದು, ಹೋಗಿ, ಪಡೆಯಲು, ಗಾಳಿಯ, ಬಾಗಿ, ರಿಟರ್ನ್, ತಿರುಗಿಸಲು, ಸುತ್ತುತ್ತವೆ, ಬಗ್ಗೆ ತಿರುವು, ಚಕ್ರ, ಸುತ್ತು, ಬದಲಾವಣೆ, ರದ್ದು, ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಸ್ಪಿನ್, ತಿರುಚು, ತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡು, ಹಿಂದೆ ಹೋಗು, ವರ್ಗಾವಣೆ, ಪರ್ಯಾಯ, ವಿನಿಮಯ, ಹೊರಗುಳಿದಿರಬಹುದು, ದಾರಿತಪ್ಪಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ, ಸುತ್ತಾಡು, ವಿಕೃತ ಕಾಮಿ, ಮುಖದ, ಮುಂದೆ, ನೋಡಲು, ನಿರ್ಮಿಸಲು, ರೂಪ, ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದ್ದಾರೆ, ಹುಳಿ, ನಿರೂಪಿಸಲು, ಸೆಟ್, ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತವೆ, ಆಗಲು, ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಪುಟ್, ಕಡಿಮೆ, ಅವನತಿ, ಪೌಟ್, ಗೂನು, ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ, ಸ್ಟೂಪ್, ಜೋಲು, ಬಿಲ್ಲು, ಸಾಬೀತು, ರೋಲ್, ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ, ಶಿಫ್ಟ್, ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ, ಪದಾಂತರ, ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಒಳಗೆ ಹಾಕು, ಸ್ಥಾನ, ರನ್, ಡ್ರೈವ್, ದಾರಿ, ನೀತಿ, ನಡೆಸುವಿಕೆಯನ್ನು, ಕಳುಹಿಸು, ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ, ರವಾನೆ, ರವಾನೆಗಾಗಿ, ಪ್ರಸಾರ, ಮುಷ್ಕರ, ಸೂಚಿಸಲು, ಹೂತುಬಿಡು, ವಕ್ರಾಕೃತಿಯಾಗುವಂತೆ ಬಾಗುವಂತೆ ಬಗ್ಗಿಸು, ಬೆವೆಲ್, ಸುತ್ತುವರಿ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹಾಜರಾಗಲು, ಹೀಡ್, ಸೂಚನೆ, ಗಮನಿಸಿ, ಅರ್ಜಿ, ಬಳಕೆಯ, ಬೀರುತ್ತವೆ, ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು, ರೀಲ್, ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ವಹಿವಾಟು

ಪ್ರತಿಯಾಗಿತಿರುಗಿತಿರುವುತಿರುವುಗಳು
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of turn in English
Noun(1) a circular segment of a curve(2) the act of changing or reversing the direction of the course(3) (game(4) an unforeseen development(5) a movement in a new direction(6) the act of turning away or in the opposite direction(7) turning or twisting around (in place(8) a time period for working (after which you will be relieved by someone else(9) (sports(10) a short performance that is part of a longer program(11) a favor for someone(12) taking a short walk out and back
Verb(1) change orientation or direction, also in the abstract sense(2) undergo a transformation or a change of position or action(3) undergo a change or development(4) cause to move around or rotate(5) change to the contrary(6) pass to the other side of(7) pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become(8) let (something(9) move around an axis or a center(10) cause to move around a center so as to show another side of(11) to send or let go(12) to break and turn over earth especially with a plow(13) shape by rotating on a lathe or cutting device or a wheel(14) change color(15) twist suddenly so as to sprain(16) cause to change or turn into something different;assume new characteristics
Examples of turn in English
(1) turn the oven to 200Ôö¼Ôûæ(2) With summer now a memory, and the leaves beginning to turn , its time to prepare to put your boat away for the winter.(3) The engine stirred after the third turn of the key, emitting the guttural gurgle of a badly tuned rally car.(4) In 1993, at the age of 81, Gunnar made himself a wood lathe specifically to turn spheres.(5) they were asked to turn their cards face down(6) it gave me quite a turn!(7) When it got to this point in the game, this was the only time John could go out and turn everything loose.(8) To many in Scotland, Smith is just a comic turn and it's often taken outsiders to recognise her ability to do more than just drop one-liners.(9) she had a nasty turn in the middle of the night(10) However, around the turn of the 15th century, the practice began of having a small chorus sing polyphonically.(11) Industry observers say that the sudden turn of events in the industry has to be assimilated with a note of caution.(12) Do up all buttons, snaps, zippers, etc. before washing and turn the garment inside out.(13) Events in the office continue to take a turn for the surreal.(14) Michael J Fox does a good turn as the voice of Milo, and James Garner's Rourke is evil enough to be engaging.(15) Not wanting to be embarrassed, I shot a 47 on the front nine and really bore down after the turn .(16) They were still active in Central Otago after the turn of the century.
Related Phrases of turn
(1) turn on ::
ಆನ್
(2) turn right ::
ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗು
(3) in turn ::
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ
(4) turn left ::
ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ
(5) turn over ::
ತಿರುಗಿ
Synonyms
Noun
1. rotation ::
ಸುತ್ತುವುದು
2. change of direction ::
ದಿಕ್ಕಿನ ಬದಲಾವಣೆ
3. bend ::
ಬಾಗಿ
4. opportunity ::
ಅವಕಾಶ
5. service ::
ಸೇವೆಯನ್ನು
6. bout ::
ಸರದಿಯ
7. twist ::
ಟ್ವಿಸ್ಟ್
8. play ::
ಆಡಲು
9. spell ::
ಕಾಗುಣಿತ
10. turn of events ::
ಘಟನೆಗಳ ತಿರುವಿನಿಂದ
11. bit ::
ಬಿಟ್
12. turning ::
ತಿರುವು
13. crook ::
ಕೋಲು
14. good turn ::
ಉತ್ತಮ ತಿರುವು
Verb
16. change direction ::
ಬದಲಾವಣೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ
17. bend ::
ಬಾಗಿ
18. aim at ::
ಗುರಿ
19. sprain ::
ಉಳುಕು
20. become ::
ಆಗಲು
21. convert ::
ಪರಿವರ್ತಿಸಲು
22. reach ::
ತಲುಪಲು
23. take up ::
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
24. move on to ::
ಮಾಡಲು ತೆರಳಿ
25. move around ::
ಸುತ್ತಲು
26. release ::
ಬಿಡುಗಡೆ
27. plow ::
ನೇಗಿಲು
28. reverse ::
ರಿವರ್ಸ್
29. call on ::
ಕರೆ
30. turn over ::
ತಿರುಗಿ
31. ferment ::
ಕೋಲಾಹಲದ
32. wrench ::
ವ್ರೆಂಚ್
33. grow ::
ಬೆಳೆಯಲು
Different Forms
turn, turned, turns
Word Example from TV Shows
Come on, Sheldon,
you can't turn your back on physics.

Come on, Sheldon, you can't TURN your back on physics.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 15

Turn off our phones
so our moms can't call.

Turn off our phones so our moms can't call.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 19

"and your joy will TURN to ashes in your mouth

Game of Thrones Season 4, Episode 6

may be Unsullied in their turn.

may be Unsullied in their TURN.

Game of Thrones Season 3, Episode 4

And turn the bedroom floor

And TURN the bedroom floor

The Big Bang Theory Season 7, Episode 11

English to Kannada Dictionary: turn

Meaning and definitions of turn, translation in Kannada language for turn with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of turn in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'turn'

What turn means in Kannada, turn meaning in Kannada, turn definition, examples and pronunciation of turn in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History