English to Kannada Meaning of wave - ಅಲೆ


Wave :
ಅಲೆ

ಅಲೆ, ಸಣ್ಣ ಅಲೆಗಳ, ತರಂಗ-ರೂಪ, ಹೊಯ್ದಾಟ, fret,, ಫ್ಲೋಟ್, ಉಲ್ಬಣವು, ಕಿಸ್-ಮುಂಗುರುಳು, ಪಿಪ್, ವೃಷಣ, ಬೀಜ, ರೇ, ತರಂಗಾಂತರದ, ಮೊಗ್ಗು, ಆತಂಕ, ಚಿಂತೆ, ರಹಸ್ಯ, ಒರಟು

ಫ್ಲೋಟ್, ತೇಲಿಸಲು, ಅಲೆ, ಸಣ್ಣ ಅಲೆಗಳ, ಅಲೆಗಳು ಏರಿಕೆ, ತರಂಗಗಳು ಏರುವ, ಅಪಘಾತಗಳು ಏರುವ, ಉಲ್ಬಣವು, ಈಜು, ಹಾರುವ, ಪ್ಲೇನ್, ಕೈಟ್, ವಿಂಗ್, ಝಳಪಿಸು, ಪಟ್ಟು, ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ರಾಕ್, ಆಸೆ, ಶೇಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುವು, ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ, ನಡೆಸುವಿಕೆಯನ್ನು, ಪುಶ್, ಜೋಗ, ಬೆಕ್, ಸಂಕೇತಿಸು, ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸನ್ನೆಮಾಡು, ಸೈನ್, ಚಲನೆಯ, ಓಲಾಟ, ರೀಲ್, ಹುಳು, ಪ್ರಚೋದಿಸಲು, ವಾಗ್, ಅಲ್ಲಾಡಿಸು, ಸ್ವಿಂಗ್, ಟಾಸ್, ನೇರ

ಅಲೆವೇವ್ಡ್ಕಿರುತೆರೆವೇವ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನುತರಂಗದಂಥ ಅಲೆಯನ್ನು ಹೋಲುವಅಲೆಗಳುಬೀಸುವ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of wave in English
Noun(1) one of a series of ridges that moves across the surface of a liquid (especially across a large body of water(2) a movement like that of a sudden occurrence or increase in a specified phenomenon(3) (physics(4) something that rises rapidly(5) the act of signaling by a movement of the hand(6) a hairdo that creates undulations in the hair(7) an undulating curve(8) a persistent and widespread unusual weather condition (especially of unusual temperatures(9) a member of the women's reserve of the United States Navy; originally organized during World War II but now no longer a separate branch
Verb(1) signal with the hands or nod(2) move or swing back and forth(3) move in a wavy pattern or with a rising and falling motion(4) twist or roll into coils or ringlets(5) set waves in
Examples of wave in English
(1) He shook hands and gave his typical wave and victory sign.(2) After the mid-19th century there was a wave of mass migration of poor Europeans to North America, and to other colonies, such as Brazil and South Africa.(3) A new survey reveals that less than a quarter of people wait on the platform to wave their loved one farewell until the train has pulled out.(4) Beyond this point, the damping steals energy from the wave and its amplitude quickly declines.(5) Even before birth, babies repeatedly kick their legs, wave their arms, and bring their hands to the mouth.(6) She tried to smile warmly at him, but it turned more into a grimace, so she sufficed with a simple wave before walking on.(7) It ÔÇÿgave a rotundity to my person, a wave and curl to my hair, and perhaps led me to fancy pictorial illustration and flaming coloursÔÇÖ.(8) her hair has a slight natural wave(9) ÔÇÿYour Majesty,ÔÇÖ she began, but he cut her off with a gesture, a wave of a hand that was clearly royal.(10) He had anticipated this move though for as soon as she broke the surface a wave of water hit her.(11) With a wave Patric walked casually outside the store and found a small bench on the other side of this ornamental bush where he sat himself down.(12) Their plans sent the first wave of bright-eyed immigrants back to Palestine in 1881.(13) Her long dark blonde hair had a natural wave and hung half to her waist.(14) She acknowledged the gesture with a wave of her own.(15) For example, guards may wave people they know through, leaving no record of who is in the facility.(16) We greeted each other with a wave and I gestured for him to look at the door.
Related Phrases of wave
(1) tidal wave ::
ಮಾರಿ ಅಲೆ
(2) shock wave ::
ಆಘಾತ ತರಂಗ
(3) new wave ::
ಹೊಸ ಅಲೆ
(4) the wave ::
ಅಲೆ
(5) sound wave ::
ಧ್ವನಿ ತರಂಗದ
(6) sine wave ::
ಸೈನ್ ವೇವ್
(7) brain wave ::
ಮೆದುಳಿನ ತರಂಗ
(8) radio wave ::
ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗ
(9) square wave ::
ಚದರ ತರಂಗ
(10) standing wave ::
ನಿಂತಿರುವ ತರಂಗ
Synonyms
Noun
1. gesture ::
ಗೆಸ್ಚರ್
2. breaker ::
ಬ್ರೇಕರ್
3. flow ::
ಹರಿಯುವಂತೆ
4. surge ::
ಉಲ್ಬಣವು
5. curl ::
ಮುಂಗುರುಳು
6. ripple ::
ಸಣ್ಣ ಅಲೆಗಳ
8. undulation ::
ತರಂಗ-ರೂಪ
Verb
9. brandish ::
ಝಳಪಿಸು
10. ripple ::
ಸಣ್ಣ ಅಲೆಗಳ
11. gesture ::
ಗೆಸ್ಚರ್
12. beckon ::
ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸನ್ನೆಮಾಡು
13. undulate ::
ಅಲೆಯಾಕಾರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ
14. curl ::
ಮುಂಗುರುಳು
Different Forms
wave, waved, wavelet, wavelets, wavelike, waves, waving
Word Example from TV Shows
How does this gravity wave
breakthrough

How does this gravity WAVE breakthrough

The Big Bang Theory Season 7, Episode 20

when the wave function collapses?

when the WAVE function collapses?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 19

...caused by relative motion between
the source of the wave and the observer.

...caused by relative motion between the source of the WAVE and the observer.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 6

I built a cobra wave.
You want to do that?

I built a cobra WAVE. You want to do that?

The Big Bang Theory Season 11, Episode 13

You just wave your arms a little
and they fly away, it's not...

You just WAVE your arms a little and they fly away, it's not...

The Big Bang Theory Season 10, Episode 9

English to Kannada Dictionary: wave

Meaning and definitions of wave, translation in Kannada language for wave with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of wave in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'wave'

What wave means in Kannada, wave meaning in Kannada, wave definition, examples and pronunciation of wave in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History