English to Kannada Meaning :: stop

ನಿಲ್ಲಿಸುತಡೆ
Stop :
ನಿಲ್ಲಿಸಲು
- ನಿಲ್ಲಿಸಲುನಿರಂತರನಿಲ್ದಾಣಗಳುಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಬಿಡಿಸು
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the event of something ending(2) the act of stopping something(3) a brief stay in the course of a journey(4) the state of inactivity following an interruption(5) a spot where something halts or pauses(6) a consonant produced by stopping the flow of air at some point and suddenly releasing it(7) a punctuation mark (.(8) (music(9) a mechanical device in a camera that controls size of aperture of the lens(10) a restraint that checks the motion of something(11) an obstruction in a pipe or tube
Verb(1) come to a halt, stop moving(2) put an end to a state or an activity(3) stop from happening or developing(4) interrupt a trip(5) cause to stop(6) prevent completion(7) hold back, as of a danger or an enemy; check the expansion or influence of(8) seize on its way(9) have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense; either spatial or metaphorical(10) render unsuitable for passage(11) stop and wait, as if awaiting further instructions or developments

Show Examples
(+)

(1) The man slumped down and signalled for an inhaler so a medic was called, but the ordeal did not stop there.(2) It will come back if you gain the weight, stop exercising and eat the wrong foods.(3) Fortunately, I managed to stop myself worrying about my worrying, because that's just taking it a bit too far.(4) The best time to stop smoking is when you are ready and when you genuinely want to quit.(5) several attempts were made to stop him giving evidence(6) We didn't let that stop us and we continued to court and we were always together.(7) a campaign is under way to stop the bombers(8) The end result is that the leadership is desperately trying to stop a debate that was never really going to start.(9) stop your joking!(10) The trip was part of a two day visit to the region, which also included a stop in Honduras.(11) But one year on and still no significant step has been taken to stop another disaster happening.(12) the flight landed for a refueling stop(13) One child was so traumatised by the experience she could not stop vomiting and had to be hospitalised.(14) And how the hell do you stop someone who's determined to do something like this?(15) stop consonants(16) We had a meeting on Sunday night and we are determined this fire is not going to stop us.
Related Words
Synonyms
Noun
1. halt ::
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು
2. break ::
ಬ್ರೇಕ್
3. stopping place ::
ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
4. blockage ::
ನಿರೋಧವನ್ನು
5. occlusive ::
ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ
6. hitch ::
ಬಿಟ್ಟಿ
7. stoppage ::
ನಿಲುಗಡೆಗೆ
8. catch ::
ಕ್ಯಾಚ್
9. diaphragm ::
ಧ್ವನಿಫಲಕ
10. stopover ::
ನಿಲುಗಡೆ
11. full point ::
ಪೂರ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್
Verb
13. cease ::
ಕದನ
14. pull up ::
ಅಪ್ ಪುಲ್
15. conclude ::
ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು
16. stem ::
ಕಾಂಡದ
17. prevent ::
ತಡೆಗಟ್ಟಲು
18. thwart ::
ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ
20. stop over ::
ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು
21. hold on ::
ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿ
22. contain ::
ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ
23. discontinue ::
ನಿಲ್ಲಿಸಲು
24. block off ::
ಆಫ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು
25. halt ::
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು
26. finish ::
ಅಂತಿಮ
27. intercept ::
ಅಂತಃ
Antonyms
1. continue ::
ಮುಂದುವರಿಸಲು
2. persist ::
ಇರುತ್ತವೆ
Different Forms
nonstop, stop, stops, unstop, unstops
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

<i>Doesn\'t stop.</i>

Doesn't STOP.

Game of Thrones Season 8, Episode 2


Stop! Stop! Stop it!

Stop! Stop! Stop it!

The Big Bang Theory Season 5, Episode 18


As time progresses\\Nthe hostages will stop being compliant.\0

As time progresses
the hostages will STOP being compliant.

Money Heist Season 1, Episode 13


Stop. Wait.

Stop. Wait.

Game of Thrones Season 2, Episode 1


<i>You have to stop this.
It\'s immoral. It\'s illegal.</i>

You have to STOP this. It's immoral. It's illegal.

Breaking Bad Season 5, Episode 14


English to Kannada Dictionary: stop

Meaning and definitions of stop, translation in Kannada language for stop with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of stop in Kannada and in English language.

Tags for the entry "stop"

What stop means in Kannada, stop meaning in Kannada, stop definition, examples and pronunciation of stop in Kannada language.

English to Kannada Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Outside
ಹೊರಗೆ, ಔಟ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅಪಾರವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ, ಅಸಾಧಾರಣವಾದ, ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ, ಮೇಲೆ, ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ದೂರ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಹೊರಗೆ, ಮೀರಿ, ಔಟ್, ಇಲ್ಲದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ, ಆದರೆ, ಬಯಸುತ್ತಿರುವ, ನಂತರ, ಅಪವಾದಗಳನ್ನು, ಮೈನಸ್ಹೊರಗೆ, ನಿರ್ಗಮನ, ಬಾಹ್ಯ, ತೊಗಟೆಯು, ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ, ಗಡಿ, ಗಡಿನಾಡು, , ಮಾರ್ಚ್, ಅಡ್ಡ, ಅಂಚಿನ, ಟರ್ಮಿನಲ್, ತೀವ್ರ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಹೊರಗೆ, ಔಟ್, ತೀವ್ರ, ಅಂತಿಮ, ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅತ್ಯಂತ, ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ, ಬಾಹ್ಯ, ಹೊರ, ಆಳವಿಲ್ಲದ, ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ, , ಕಡಿಮೆ, ದೊಡ್ಡ, ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾ, ಮೀರಿದ, ಹೊರವಲಯದ, ಪ್ಯುಗಿಟಿವ್, ಮೇಲ್ಮೈ, ಕಟ್ಟಾ
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.