English to Kannada Meaning of holding - ಹಿಡಿದು


Holding :
ಹಿಡಿದು

ಹಿಡಿದು, ಹಿಡಿದಿಡಲು, ಧಾರಣ, ಬೇರಿಂಗ್, ಧರಿಸಿ, ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ, ಕಲ್ಪನಾ, ಅನಿಸಿಕೆ, ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು, ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿಧಾನವನ್ನು, ಊಹೆ, ಮೆತ್ತೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕೈಯಲ್ಲಿ, ವಿಲೇವಾರಿ, ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ಪರಿಣಾಮ, ಪ್ರಭಾವವನ್ನು, ವಿದ್ಯುತ್

ಹಿಡಿದು, ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ, ನೆಲೆಸಿದ್ದರು, ವಾಸಿಸುವ, ದೇಶ, ಪ್ರಸ್ತುತ

ಹಿಡಿದಹಿಡುವಳಿಗಳ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of holding in English
Noun(1) the act of retaining something(2) something owned; any tangible or intangible possession that is owned by someone
Verb(1) cause to continue in a certain state, position, or activity; e.g., `keep clean'(2) have or hold in one's hands or grip(3) organize or be responsible for(4) have or possess, either in a concrete or an abstract sense(5) keep in mind or convey as a conviction or view(6) maintain (a theory, thoughts, or feelings(7) to close within bounds, or otherwise limit or deprive of free movement(8) secure and keep for possible future use or application(9) have rightfully; of rights, titles, and offices(10) be the physical support of; carry the weight of(11) contain or hold; have within(12) have room for; hold without crowding(13) remain in a certain state, position, or condition(14) support or hold in a certain manner(15) be valid, applicable, or true(16) assert or affirm
Examples of holding in English
(1) This loss would be minimal in the context of the area of good quality of land within the holding , however, and the development is required for agriculture.(2) It is encouraging to see someone moving on to an agricultural holding rather than moving off it.(3) they were preparing for the holding of an election(4) For the purposes of the permitting arrangements, a holding includes all land parcels declared for area aid purposes.(5) Later, I again heard him speak at the Huntington Library at a special showing of Huntington holdings of books and manuscripts related to the California gold rush.(6) The Minster has also made clear that they want the book holdings to continue to be a ÔÇÿliving libraryÔÇÖ and not a ÔÇÿfrozenÔÇÖ collection.(7) The current reserve land will be converted to fee simple holdings .(8) Personal holdings of stocks and mutual funds increased by $944 billion.(9) The vast majority of this financial credit is created as financial sector entities borrow funds enabling the purchase of additional holdings of financial assets.(10) You'd be talking about the areas where the holdings are vast and few and far between.(11) Since funds report their stock holdings only twice a year, the information is rarely up to date.(12) In the Netherlands, England, Wales, and parts of Scotland, tenants generally had good-sized holdings and relatively secure tenure.(13) Her financial and property holdings have made her one of the world's richest women.(14) It would seem impossible for anyone to look through the archive holdings or material available on video and not find something of interest.(15) This year alone, e-mail volume is expected to be the equivalent of 40 copies of the fully digitized holdings of the Library of Congress.(16) A World Bank study of northeast Brazil estimates that moving farmland into smaller holdings would raise output as much as 80 percent.
Related Phrases of holding
(1) hold ::
ಹಿಡಿದಿಡಲು
(2) holding on ::
ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ
(3) holding company ::
ಹಿಡುವಳಿ ಕಂಪನಿ
(4) holding up ::
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
(5) holding back ::
ತಡೆಹಿಡಿ
(6) holding out ::
ಹಿಡಿದು ಕೊಳ್ಖುವುದು
(7) holding time ::
ಸಮಯ ಹಿಡಿದು
(8) holding tank ::
ಹಿಡಿದು ಟ್ಯಾಂಕ್
(9) holding area ::
ಹಿಡಿದು ಪ್ರದೇಶ
(10) holding pattern ::
ಹಿಡಿದು ಮಾದರಿಯನ್ನು
(11) holding cell ::
ಹಿಡಿದು ಸೆಲ್
Synonyms
Noun
2. retention ::
ಧಾರಣ
Verb
3. clasp ::
ಕೊಕ್ಕೆ
4. embrace ::
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
5. possess ::
ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ
6. support ::
ಬೆಂಬಲ
7. detain ::
ವಿಚಾರಿಸುವ
8. maintain ::
ನಿರ್ವಹಿಸಲು
9. occupy ::
ಆಕ್ರಮಿಸು
10. take ::
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
11. persist ::
ಇರುತ್ತವೆ
12. be available ::
ಲಭ್ಯವಿರು
13. convene ::
ನಡೆಸುವ
14. stop ::
ನಿಲ್ಲಿಸಲು
15. carry ::
ಸಾಗಿಸುವ
16. apply ::
ಅರ್ಜಿ
17. book ::
ಪುಸ್ತಕದ
18. obligate ::
ಬದ್ದ
19. concord ::
ಕಾಂಕಾರ್ಡ್
20. defend ::
ರಕ್ಷಿಸಲು
21. contain ::
ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ
22. restrain ::
ನಿಗ್ರಹಿಸಲು
23. obtain ::
ಪಡೆಯಲು
24. deem ::
ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ
25. withstand ::
ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ
26. adjudge ::
ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡು
27. halt ::
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು
28. retain ::
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
29. give ::
ನೀಡಲು
30. bear ::
ಹೊರಲು
31. harbor ::
ಬಂದರು
32. have got ::
ಮುಂದೆ
33. take hold ::
ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸು
34. admit ::
ಲಕ್ಷಣ
Different Forms
holding, holdings
Word Example from TV Shows
...rather than holding back
and being cautious...

...rather than HOLDING back and being cautious...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 7

How's your mom
holding up?

How's your mom HOLDING up?

The Big Bang Theory Season 7, Episode 24

Thought maybe if you're holding,
we can do something.

Thought maybe if you're HOLDING, we can do something.

Breaking Bad Season 3, Episode 11

Yeah, see, now I feel terrible, like
I'm being selfish and holding you back.

Yeah, see, now I feel terrible, like I'm being selfish and HOLDING you back.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 22

I'm holding my breath
until your hair grows back.

I'm HOLDING my breath until your hair grows back."

The Big Bang Theory Season 8, Episode 1

English to Kannada Dictionary: holding

Meaning and definitions of holding, translation in Kannada language for holding with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of holding in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'holding'

What holding means in Kannada, holding meaning in Kannada, holding definition, examples and pronunciation of holding in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History