English to Kannada Meaning of make - ಮಾಡಲು


Make :
ಮಾಡಲು

ಮಾಡಲು, ಹಾಗೆ, ಬದ್ಧತೆ, ಹೊಸರೂಪದ, ಅಭ್ಯಾಸದ, ಬೊಗ್ಲೆ, ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಆವಿಷ್ಕಾರ, ರಚಿಸಲು, ನಾಣ್ಯ, ತಯಾರು, ಪುಟ್, ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಒಳಗೆ ಹಾಕು, ಸೆಟ್, ಸ್ಥಾನ, ಸೃಷ್ಟಿಸಲು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಹ್ಯಾಚ್, ಹುಟ್ಟು, ಸಿದ್ಧ, ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು, ನೀಲನಕ್ಷೆ, ಅಪ್ ಸಿದ್ಧ, ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ, ರೂಪ, ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಧಿಸಲು, ಗಳಿಸುವ, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಾಧಿಸುವುದು, ಗಳಿಕೆ, ರಚಿಸಿದರು, ಸೆಳೆಯಲು, ಬರೆಯಲು, ರೂಪಿಸಲು, ಲಾಭ, ಪಡೆಯಲು, ತಲುಪಲು, ಬಿಟ್ಟು, ಹೋಗಿ, ಮುನ್ನಡಿಸು, ರೆಸಾರ್ಟ್, ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತದೆ, ಪೂರೈಸಲು, ತುಂಬಲು, ಸಂಪೂರ್ಣ, ಉತ್ತಮ ಮಾಡಲು, ಪ್ಯಾಕ್, ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸುವ, ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ, ಕಾರಣ, ತರುವುದು, ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಟ್, ಒಪ್ಪಂದ, ಪ್ರಯಾಣ, ಹೊರಟಿತು, ರಸ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆಫ್ ಪಡೆಯಲು, ಇಳುವರಿ, ಉತ್ಪಾದಿಸು, ಪ್ರಸಾರಮಾಡಲು, ಸ್ಪಾವ್ನ್, ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು, ನಿರ್ಣಯಿಸು, ಹೊರಡಿಸು, ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತವೆ, ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಉತ್ತೀರ್ಣ, ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗು, ಜೊತೆಗೆ ಪಡೆಯಲು, ಮುಂದುವರೆಯಲು, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಪರಿಚಯಿಸಲು, ಒಳಗೆ ತಾ, ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಆರಂಭಿಸಲು, ಅಚ್ಚು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಡ್ರೈವ್, ಜಾರಿಗೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಯೋಚಿಸು, ಆಕ್ರಮಣ, ಫ್ಯಾಷನ್, ಕೆಲಸದ, ಸವಾರಿ, ನಡೆಸುವಿಕೆಯನ್ನು, ಸಾಗಣೆ, ಆಕಾರವನ್ನು, ಫಿಗರ್, ರಚನಾಕ್ರಮವನ್ನು, ನೋಟವನ್ನು, ರಚನೆ, ಸಂಯೋಜನೆ, ವರ್ಗ, ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಗುಂಪು, ಗ್ರೇಡ್, ಶ್ರೇಣಿಯ, ರೀತಿಯ, ಮೋಡ್, ಬಣ್ಣದ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಟ್ಟಡ, ತಯಾರಿಕೆ, ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ, ಕೆಲಸ, ಹಾಕಲಾಗುವುದು, ನಿರ್ವಹಿಸು, ಹೆರು, ಉಂಟುಮಾಡಲು

ಮಾಡಲುಮಾಡುತ್ತದೆಹಾಳು ಮಾಡುunmakes
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of make in English
Noun(1) a recognizable kind(2) the act of mixing cards haphazardly
Verb(1) engage in(2) give certain properties to something(3) make or cause to be or to become(4) cause to do; cause to act in a specified manner(5) give rise to; cause to happen or occur, not always intentionally(6) create or manufacture a man-made product(7) make, formulate, or derive in the mind(8) compel or make somebody or something to act in a certain way(9) create by artistic means(10) earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages(11) create or design, often in a certain way(12) to compose or represent(13) reach a goal(14) be or be capable of being changed or made into(15) make by shaping or bringing together constituents(16) perform or carry out
Examples of make in English
(1) I find the flesh of the sweet potato makes a lovely smooth gnocchi so I often make this dish for supper.(2) his alleged quest to make it with the world's most attractive women(3) How kind of you to take the trouble to write and make such a tempting invite.(4) Only thing is, we now have to get back to Wimbledon to pick up the car to make a 1pm lunch date in Folkestone!(5) these dogs seldom make the news(6) Business is so good that Yuen and her partner have to make trips twice a week to bring in new stock.(7) make a list of all the points you can think of(8) How many are there? I make it sixteen(9) this will make a real mess of your work(10) decorative features make brickwork more interesting(11) don't forget to make your bed!(12) they didn't always make it on time(13) According the comments, I don't know how to make a bed properly.(14) The match was so much enjoyed by all concerned that it was unanimously agreed to make this the first of a regular series.(15) It usually takes at least two or three people to order enough dishes to make a good Chinese meal.(16) to make sb angry
Related Phrases of make
(1) make sure ::
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
(2) make love ::
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು
(3) make out ::
ಮಾಡಲು
(4) make sense ::
ಅರ್ಥ ಸಹಿತ, ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ
(5) make a wish ::
ವಿಷ್ ಮಾಡಲು
(6) make it ::
ಇದನ್ನು ಮಾಡು
(7) make money ::
ದುಡ್ಡು ಮಾಡು
(8) make the bed ::
ಹಾಸಿಗೆ ಮಾಡಲು
(9) make friends ::
ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
Synonyms
Noun
1. brand ::
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್
2. character ::
ಪಾತ್ರ
3. shuffle ::
ಷಫಲ್
Verb
4. construct ::
ನಿರ್ಮಿಸಲು
5. force ::
ಬಲದ
6. cause ::
ಕಾರಣ
7. perform ::
ನಿರ್ವಹಿಸಲು
8. appoint ::
ನೇಮಕ
9. formulate ::
ರೂಪಿಸಲು
10. perpetrate ::
ಎಸಗಲು
11. acquire ::
ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
12. prepare ::
ತಯಾರು
13. reach ::
ತಲುಪಲು
14. utter ::
ತೀರ
15. be ::
ಎಂದು
16. gain a place in ::
ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಲು
17. catch ::
ಕ್ಯಾಚ್
18. do ::
ಹಾಗೆ
19. name ::
ಹೆಸರು
20. produce ::
ಉತ್ಪಾದಿಸು
22. create ::
ರಚಿಸಲು
23. build ::
ನಿರ್ಮಿಸಲು
24. draw ::
ಸೆಳೆಯಲು
25. get ::
ಪಡೆಯಲು
26. take ::
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
27. clear ::
ಸ್ಪಷ್ಟ
28. give ::
ನೀಡಲು
29. defecate ::
ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ
30. score ::
ಸ್ಕೋರ್
31. work ::
ಕೆಲಸದ
32. stimulate ::
ಉತ್ತೇಜಿಸುವ
33. establish ::
ಸ್ಥಾಪಿಸಲು
34. arrive at ::
ತಲುಪುತ್ತದೆ
35. form ::
ರೂಪ
37. fix ::
ಸರಿಪಡಿಸಲು
38. relieve oneself ::
ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಿವಾರಿಸಲು
Antonyms
1. dismantle ::
ಕೆಡವಲು
2. dismember ::
ಅಂಗಚ್ಛೇದನ
3. strike ::
ಮುಷ್ಕರ
Different Forms
make, makes, unmake, unmakes
Word Example from TV Shows
So, what can I do
to make this process easier for you?

So, what can I do to MAKE this process easier for you?

The Big Bang Theory Season 9, Episode 23

Okay, make your little jokes.
But of the four of us...

Okay, MAKE your little jokes. But of the four of us...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 22

You'd think a winner could make
a decent cup of cocoa.

You'd think a winner could MAKE a decent cup of cocoa.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 11

Did you make it clear it's two different
train cars turned into hot dog stands?

Did you MAKE it clear it's two different train cars turned into hot dog stands?

The Big Bang Theory Season 4, Episode 6

He couldn't make sense of the letters.

He couldn't MAKE sense of the letters.

Game of Thrones Season 2, Episode 6

English to Kannada Dictionary: make

Meaning and definitions of make, translation in Kannada language for make with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of make in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'make'

What make means in Kannada, make meaning in Kannada, make definition, examples and pronunciation of make in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History